Krishantering och krisplan

Sidan uppdaterades: 17 maj 2024

En dramatisk händelse kan få stora konsekvenser både för den drabbade, men också för omgivningen. Oavsett om en kris är liten eller stor, om det handlar om en föreningskris eller en samhällskris så är det av största vikt att situationen hanteras med omsorg och kunnande.

Men vad gör man då, när krisen är framme? Och vem gör det? Redan innan en kris inträffar bör man ha en krisgrupp organiserad och en krisplan framtagen. Det låter kanske ambitiöst, särskilt för en liten förening, men att ha dessa verktyg på plats skapar förutsättningar för en framgångsrik och trygg krishantering. För när läget är skarpt finns det inte alltid tid och kapacitet att tänka ut en bra strategi.

Ta fram en krisplan

Har din förening beredskap för kris? Här finns samtalsunderlag som hjälper ledningen i din förening att ta fram en krisplan. Pdf, 164 kB.

Gör det som en lärgrupp

Framtagande av en krisplan genomförs med fördel i formen lärgrupp. Ta kontakt med din idrottskonsulent för att komma igång med eller få stöd kring lärgruppsarbetet. Läs mer om lärgruppen som form här.

Sidan publicerades: 17 maj 2024