Trygga idrottsmiljöer och krishantering

Sidan uppdaterades: 17 maj 2024

Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer – ett stödmaterial som hjälper föreningar att skapa trygga idrottsmiljöer fria från våld, trakasserier, sexuella övergrepp och mobbing. Materialet är i första hand utformat för ledning och ledare i en förening.

Barnens spelregler – en liten bok, skriven för både barn och vuxna, med sju regler om barns rättigheter inom idrotten. Förutom själva boken finns olika samtalsunderlag att använda för och med barn och unga eller för ledare och ledning i en förening. Barnens spelregler är Riksidrottsförbundet och Bris initiativ för en trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott.

Stopp! Min kropp! på fritiden Ett material från Rädda Barnen som vänder sig till barn mellan 7 och 12 år. Materialet kan hjälpa dig som ledare inom idrott eller annan fritidsverksamhet att tala med barnen om frågor som känslor, privata områden och samtycke.

Sidan publicerades: 2 november 2022

Kontakt

Fredrik Holmgren

Idrottskonsulent

090-695 56 12

Kommunansvar: Vännäs
Sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott