Ledar- och tränarskap

Sidan uppdaterades: 30 maj 2024

Utveckla din grupp – ett material som hjälper dig att utveckla gruppen du är ledare för, stärka de individer som finns i gruppen och bidra både till deras idrottsliga och personliga utveckling på ett positivt sätt. Vi ger dig exempel på frågor att ställa under eller efter träningar, vid samlingar och genomgångar. (Tillgänglighetsanpassad sida)

Utveckla dig själv – ett material där du som ledare får ett antal reflektionspunkter som är lätta att använda i ditt vardagliga ledarskap. Du får perspektiv på hur du tänker och agerar som ledare, hur ni agerar tillsammans i ledargruppen och hur det påverkar era aktiva. Använd gärna frågorna för att analysera ditt eget ledarskap eller för dialog i din ledargrupp. (Tillgänglighetsanpassad sida)

Sidan publicerades: 2 november 2022