Skapa inre motivation hos dina deltagare

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Instruktioner

Detta lärgruppspass beräknas ta cirka en timma och består av:

1. En inspirationsdel, som ni antingen kan ta del av själva innan ni för en gemensam diskussion, eller tar del av tillsammans.

2. En diskussionsdel, med frågor som ni kan utgå från i ert gemensamma samtal. Detta kan göras både fysiskt eller via ett digitalt kommunikationsverktyg. Här hittar ni tips på digitala verktyg.

3. En fördjupningsdel, med möjlighet för gruppen att ytterligare fördjupa sig.

Del 1: Inspiration

Se filmen "Motivation och dess olika former" (den tredje filmen på sidan).

Del 2: Diskussion

För en gemensam diskussion, antingen fysiskt eller digitalt, tillsammans med din ledargrupp eller andra ledare i föreningen. Utgå från frågorna:

  • Vad bör du som ledare göra för att få en bra bild av varje individs behov och förutsättningar?
  • Vad kan du som ledare göra för att bättre förstå de aktivas drivkrafter till sitt idrottande?
  • Ser du exempel på yttre drivkrafter hos dina aktiva?
  • Ser du exempel på inre drivkrafter hos dina aktiva?
  • Vad kan du som ledare göra för att förstärka de inre drivkrafterna hos dina aktiva?

Del 3: Fördjupning

Nedan finns möjlig fördjupning för dig som vill lära dig ännu mer om ledarskap.

Utbildning: Boka vår utbildning Empowering coaching
Digital föreläsning: Lyssna på föreläsningen av Mikael Östberg från Ledarskapscentrum.

Sidan publicerades: 7 december 2022