Berika träning och aktiviteter med rörelserikedom

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Instruktioner

Detta lärgruppspass beräknas ta cirka en timma och består av:

1. En inspirationsdel, som ni antingen kan ta del av själva innan ni för en gemensam diskussion, eller tar del av tillsammans.

2. En diskussionsdel, med frågor som ni kan utgå från i ert gemensamma samtal. Detta kan göras både fysiskt eller via ett digitalt kommunikationsverktyg.

3. En fördjupningsdel, med möjlighet för gruppen att ytterligare fördjupa sig.

Del 1: Inspiration

Se någon av eller båda filmerna om "Rörelseförståelse" (den första och andra på sidan).

Del 2: Diskussion

För en gemensam diskussion, antingen fysiskt eller digitalt, tillsammans med din ledargrupp eller andra ledare i föreningen. Utgå från frågorna:

  • Hur tolkar du/ni begreppet rörelserikedom?
  • Vilka typer av rörelser finns framförallt i din/er idrott?
  • På vilket sätt får deltagarna utveckla nya rörelser i dina/era aktiviteter?
  • Vad för sorts rörelser skulle du/ni kunna komplettera med under träningen/aktiviteten för att skapa en större mångfald av rörelser?
  • Vilka andra miljöer och idrottsytor skulle du/ni kunna använda för att skapa en större variation på träningen/aktiviteten?
  • Vad gör du/ni för att göra träningen rolig för deltagarna?
  • Hur får deltagarna tycka till om eller påverka utformning och innehåll för aktiviteterna?
  • Får deltagarnas egna kretivitet och lösningsförmåga utrymme i er träning/aktivitet?

Del 3: Fördjupning

Nedan finns möjlig fördjupning för dig som vill lära dig ännu mer om ledarskap.

Utbildning: Boka någon av våra utbildningar i rörelserikedom.
Mer inläsning: Ta del av Change the Games verktyg och insikter.
Podcast: Lyssna när rörelseledare Grim Jernudd beskriver sin syn på rörelserikedom och ger tips på hur aktiviteter kan berikas med rörelserikedom.
Podcast: Lyssna när Tom Englén beskriver hur Vännäs Volleyboll jobbat med att integrera rörelsrikedom i föreningens aktiviteter.

Sidan publicerades: 7 december 2022