Värdering och värdegrund

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

En värdering är en uppfattning om vad som är värdefullt och positivt, men också om vad som är negativt.

En gemensam värdegrund är de värderingar som föreningen beslutat ska gäll och prägla vårt sätt att vara mot varandra.

Gå gärna igenom den här definitionen innan ni pratar om exempelvis föreningens värderingar. Definitionen av värderingar ska ge gruppen samma utgångspunkt i kommande diskussioner.

Föreningens värderingar

Del 1 Om föreningen redan har en tydlig värdegrund med nedskrivna värderingar, värdeord, policy, ledstjärnor eller liknande, ha med dem som underlag. Skriv upp dem i häftet.

Del 2 Dela in deltagarna i mindre grupper. Be dem över vad föreningens värderingar betyder för dem.

Del 3 Varje mindre grupp får redovisa det de har kommit fram till. Reflektera sedan i storgrupp och skriv ner det ni kommer fram till.

Material

Papper och pennor till varje grupp

Syfte

Att göra föreningens värdegrund känd samt att bryta ner den till just ert lag eller träningsgrupp.

Sidan publicerades: 5 december 2022