Tillsammans blir vi starka

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

Genomför en av samspelsövningarna nedan. Det går utmärkt att komma tillbaka hit flera gånger under en säsong. Det går också bra att använda någon av samarbetsövningarna som uppvärmning innan någon annan ruta eller varför inte som ett inslag i ordinarie träning.

Knuten

Del 1 Samla deltagarna i en ring. Be dem att blunda. Därefter ska alla sträcka fram och korsa händerna, gå in mot mitten och fatta tag i de andras händer. Bara en hand får fatta tag i varje hand. Sen ska trasslet redas ut så att man står i en ring igen utan att släppa taget. Man får klättra, krypa och fixa, men inte släppa varandras händer.

Del 2 Avsluta med att tillsammans med gruppen reflektera kring övningen. Ställ gärna frågor som:

 • Hur var känslan?
 • Vad hände i övningen?
 • Var det svårt eller lätt?
 • Hur kom ni fram till hur ni skulle lösa utmaningen?
 • Lärde ni er något?

Sätta sig i varandras knä

Del 1 Samla deltagarna i en ring. De ska stå tätt efter varandra, vända åt samma håll. På en given signal sätter sig alla försiktigt ned på den bakomvarandes knän. Kontrollera att deltagarna står lagom tätt och att ringen är rund. Kolla också att alla ”sitter bra”. Den här övningen ska ge en gemenskapskänsla och du som leder bör vara noga att avsluta övningen vid lämplig tidpunkt.

Öka svårighetsgraden genom att deltagarna ska försöka gå runt i ringen i denna sittande ställning.

Del 2 Avsluta med att tillsammans med gruppen reflektera kring övningen. Ställ gärna frågor som:

 • Hur var känslan?
 • Vad hände i övningen?
 • Var det svårt eller lätt?
 • Hur kom ni fram till hur ni skulle lösa utmaningen?
 • Lärde ni er något?

Kroppspyramiden

Del 1 Dela in gruppen i smågrupper om fyra till fem personer i varje. Ge varje grupp en av utmaningarna nedan. Utmaningarna utförs samtidigt. Om ni har tid får ni gärna byta utmaningar och ta er an fler.

Hög staty Tillsammans ska ni med hjälp av era kroppar bygga en så hög staty som möjligt.

Bred staty Tillsammans ska ni bygga en så bred staty som möjligt.

Muren Ni ska hjälpas åt så att alla klarar av att klättra över ett hinder (du som ledare ställer ut ett
hinder, kanske en stol eller annat som är utmanande).

Elstängslet Ni ska hjälpas åt så att alla tar sig över ”elstängslet” utan att nudda det. Elstängslet är ett rep/snöre om ni ledare håller i eller har knutit upp. Har ni inget rep går förstås bra att tänka sig ett elstängsel.

Träsket Ni ska med hjälp av stockarna (exempelvis A4-papper) ta er över träsket. Ni får bara stå på stockarna. Du som ledare delar ut ett papper mindre än antalet deltagare.

Del 2 Avsluta med att tillsammans med gruppen reflektera kring övningen. Ställ gärna frågor som:

 • Hur var känslan?
 • Vad hände i övningen?
 • Var det svårt eller lätt?
 • Hur kom ni fram till hur ni skulle lösa utmaningen?
 • Lärde ni er något?

Ställ gärna frågor kring egenskaperna de tycker att laget eller gruppen behöver. Prata gärna om hur viktigt det är att det finns en bra mix av egenskaper, att alla är viktiga.

Räkna till…

Del 1 Samla deltagarna i en ring. Ge dem i uppgift att tillsammans räkna till samma siffra som de är antal i gruppen. Om det till exempel är 20 deltagare i gruppen så ska de räkna till 20. Varje deltagare får endast säga en siffra var, och all ska vara tysta förutom när de säger sin siffra. Person X börjar att säga 1, sedan kan vem som vill säga 2, därefter säger någon 3 och så vidare. Säger två personer en siffra samtidigt måste räknandet börja om från början. Deltagarna får inte säga siffrorna i ordning så som de sitter/står.

Del 2 Avsluta med att tillsammans med gruppen reflektera kring övningen. Ställ gärna frågor som:

 • Hur var känslan?
 • Vad hände i övningen?
 • Var det svårt eller lätt?
 • Hur kom ni fram till hur ni skulle lösa utmaningen?
 • Lärde ni er något?

Fritt fall

Del 1 Dela in gruppen i olika par, gärna så att deltagarna är med någon de inte brukar vara med (det är dock en fördel om paren är ungefär lika till längd och storlek). Den ena personen står bakom sin kamrat, i samma ställning som när man ska knuffa på en bil som fått motorstopp, vilket innebär en stor understödsyta (stå brett med lätt böjda ben). Den bakre personen lägger sina händer på den främres skuldror. Den främre spänner sin kropp och lutar sig försiktigt bakåt. Den bakre personen håller emot och gungar nu lugnt den andre uppåt och nedåt med små rörelser. När denna lugna, gungande rörelse sker på ett tryggt sätt kan man öka utmaningen i övningen genom att låta den bakre personen ta ett litet kort steg bakåt så det blir en decimeterstor lucka till den främre personens skuldror. Låt kamraten falla och fånga tryggt upp. Det är viktigt att båda personerna är medvetna om vad som kommer att ske.

Del 2 Avsluta med att tillsammans med gruppen reflektera kring övningen. Ställ gärna frågor som:

 • Hur var känslan?
 • Vad hände i övningen?
 • Var det svårt eller lätt?
 • Hur kom ni fram till hur ni skulle lösa utmaningen?
 • Lärde ni er något?

Material

Till kroppspyramiden behövs olika saker som bildar hinder/hjälpmedel. Exempelvis en stol, ett rep eller A4-ark. Egenskapsbladet och pennor till varje grupp. Till övriga övningen behövs ingenting.

Syfte

Oavsett om du är ledare för barn, ungdomar eller vuxna i en lagidrott eller individuell idrott så har du säkert upplevt hur viktigt det är att gruppen fungerar bra tillsammans. En väl sammansvetsad grupp känner trygghet och tillit till varandra och vågar därför mer. Denna och övriga samspelsövningars syfte är just att öka gruppens tillit till varandra och skapa en trygg miljö.

Sidan publicerades: 5 december 2022