Jag tar ställning

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

Det här är en värderingsövning där deltagarna ska förhålla sig till ett antal påståenden.

Sätt er i en ring. Dela ut åsiktskorten till varje deltagare, ett grönt, ett gult och ett rött. Läs upp ett påstående och be deltagarna ta ställning genom att hålla upp ett av åsiktskorten. Först när du säger till, håller deltagarna upp det åsiktskort de valt.

Om en deltagare inte vill svara på en fråga är det helt ok. Ha tålamod och låt det komma. I takt med att gruppen blir tryggare kommer fler våga och vilja ta plats.

Efter varje påstående frågar du om någon vill kommentera eller berätta varför de har valt just den färgen. Du får också stöd av ett antal följdfrågor som kan vara lämpliga att ställa.

Du kan också be de som valt respektive färg resa sig, ställa sig ihop och prata om varför de valt just den färgen. Fråga om någon vill kommentera eller berätta vad de i gruppen har pratat om. Viktigt att du som ledare bekräftar allas åsikter. Genom det kommer allas upplevelse bli legitim.

Därefter ber du alla sätta sig igen och du läser ett nytt påstående.

Vi pratar med varandra på ett sätt som stärker och bekräftar i motsats till att trycka ner och hänga ut.

 • Ge exempel på sådant som bekräftar och stärker
 • Ge exempel på motsatsen

Det är jobbigt att göra misstag i vår grupp.

 • Varför kan det vara jobbigt att göra misstag?
 • I vilka situationer kan det vara jobbigt att göra fel?
 • Vad kan vi göra för att det inte ska bli så jobbigt?

Ibland kan det vara tufft att prata om den egna gruppen. Om du som ledare känner att det är så. Be deltagarna istället att fundera i generella termer som inte är kopplat till vara sig de själva eller till just er grupp.

Det är lätt att komma som ny till vår grupp och känna sig välkommen.

 • Om du var ny i gruppen, hur skulle du vilja bli mottagen av kompisarna?
 • Om du var ny i gruppen, hur skulle du vilja bli mottagen av tränarna?

Kom överens om hur ni som grupp ska välkomna nya kompisar. Prata också om att det som nämns i samtalen gäller alla nya grupper, inte bara inom idrotten.

I vår grupp används ibland ord eller skämt som, när jag tänker efter, kan få någon att bli ledsen.

 • Tror ni att någon som aldrig varit med i er grupp skulle trivas med hur ni pratar och är med varandra?
 • Använder ni samma språkbruk och attityd här som hemma eller i skolan? Vad är det som skiljer?

Nämn att det inte behöver någon i gruppen som kanske blir ledsen. Det är vanligt att det förekommer skämt om andra som kan vara stötande, men som inte uppfattas så eftersom den egna gruppen kan vara homogen. Exempelvis skämt som är sexistiska, skämt om andra kulturer eller skämt om HBTQ-personer.

Vi uppträder professionellt mot motståndare och domare

 • Vad är ett professionellt uppträdande?

– Som aktiv

– Som tränare

I vår grupp är det lätt att visa känslor och prata om dem. Exempelvis när jag är arg, ledsen, sorgsen, sårbar, glad, lycklig, kär, förälskad osv.

 • Varför är det bra att i en grupp kunna prata om hur man mår?
 • Vad gör det svårt att prata om känslor?
 • Vad gör det lätt att prata om känslor?

I vår grupp vågar alla säga vad de tycker. Både i omklädningsrummet och på träning.

 • Tänk dig in i en situation som är trygg och du vågar säga vad du tycker utan att fundera. Hur är det där? Hur är stämningen? Hur tas det du säger emot? Lyssnar alla?
 • Vänd på det. Vad kan göra att man inte alltid vill eller vågar säga vad man tycker?

Ibland kan det vara tufft att prata om den egna gruppen. Om du som ledare känner att det är så. Be deltagarna istället att fundera i generella termer som inte är kopplat till vara sig de själva eller till just er grupp.

I vår grupp är det lätt att vara sig själv. Vi respekterar varandra och vi låter alla vara dem de är.

 • Vad är det som gör att människor ibland gör och är som alla andra?
 • Vad kan ni själva göra för att alla i gruppen ska kunna känna att de duger och att alla får vara sig själva?

Som ledare kan du här prata om hur viktigt det är med olikheter. Olikheter berikar en grupp och gör att man kan se andra perspektiv och infallsvinklar. Om olikheter respekteras kan de göra er till en starkare grupp. I ett team behövs olika styrkor och egenskaper. Men framförallt är det en grundläggande rättighet att få vara sig själv…

Material

Åsiktskort i färgerna grönt, gult och rött.

Syfte

Att skapa en trygg miljö för barnen att idrotta i är en av föreningens och ledarnas viktigaste uppgifter. Den här övningen syftar till att prata om vad dina aktiva tycker om miljön i gruppen just nu och hur ni kan göra den ännu bättre.

Tips

Notera gärna ungdomarnas svar och återkom till dem under säsongen. Svaren hjälper er att skapa ett schysst klimat i gruppen.

Som ledare kan du här prata om hur viktigt det är med olikheter. Olikheter berikar en grupp och gör att man kan se andra perspektiv och infallsvinklar. Om olikheter respekteras kan de göra er till en starkare grupp. I ett team behövs olika styrkor och egenskaper. Men framförallt är det en grundläggande rättighet att få vara sig själv…

Sidan publicerades: 5 december 2022