Gruppens spelregler

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

Ta er igenom de olika delarna och skapa gemensamma regler
och förhållningssätt för gruppen.

Del 1

Dela in deltagarna i mindre grupper. Be dem därefter att prata om vad som är ett ok beteende, både i själva idrottsaktiviteten och utanför. Uppmana deltagarna att vara så konkreta som möjligt. Uttrycket att vara schyssta behöver vidareutvecklas. Få deltagarna i så fall att diskutera hur de är när de är schyssta med varandra och vad de gör (beteenden) då.

Del 2

Varje grupp ska nu ta ut de tre viktigaste sakerna som de pratat om och som de tycker är ett bra beteende. Sammanfatta genom att prata i storgrupp om vad varje mindre grupp kommit fram till.

Du som ledare noterar gruppernas svar och till nästa gång har du sammanställt svaren och fyllt i pratbubblorna.

Del 3

Be sedan deltagarna diskutera i mindre grupper igen, denna gång om vad som inte är ett okej beteende mot varandra, både under idrottsaktivitet och utanför. Uppmana deltagarna att vara så konkreta som möjligt. Uttrycket inte vara oschyssta behöver vidareutvecklas. Få deltagarna i så fall att diskutera hur de är när de är oschyssta med varandra och vad de gör (beteenden) då.

Del 4

Varje grupp ska nu ta ut de tre viktigaste beteendena som inte är ok. Sammanfatta genom att prata i storgrupp om vad varje mindre grupp kommit fram till.

Du som ledare noterar gruppernas svar och till nästa gång har du sammanställt svaren och fyllt i pratbubblorna.

Material

Papper och penna till grupperna samt till dig som ledare.

Syfte

Den här övningen är en process för att skapa en gemensam kultur. Tillsammans i gruppen kommer ni överens om vilka beteenden och förhållningssätt ni vill ha. Både för de aktiva, men även för ledare och föräldrar. Att ha gemensamma ”spelregler” bidrar till både ökad trygghet och större förtroende för varandra i gruppen.

Tips

Sätt upp reglerna på ett ställe där alla kan se dem. Kommunicera era regler och förhållningssätt till alla omkring laget, exempelvis föräldragruppen. De kan hjälpa både ungdomar och ledare att skapa en schysst kultur.

Sidan publicerades: 5 december 2022