Att bli sedd och vara del av en grupp

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

Genomför en av samspelsövningarna nedan. Det går utmärkt att komma tillbaka hit flera gånger under en säsong.

Börja med att hälsa välkomna och berätta vad träffen ska handla om. Checka därefter in och starta sedan övningen. Innan ni avslutar checkar ni också ut.

Tjena!

Del 1

Förklara att deltagarna ska gå runt och hälsa på varandra på olika sätt. Exempelvis via en handskakning eller en high five. Du som ledare väljer hur de hälsar. Vid varje hälsning säger deltagarna hej, tjena eller något liknande följt av namnet på den de hälsar på.

Exempel:

Du: Hälsa på varandra med en high five.

Deltagare: *High five* –Hej Wilma! –Hej Maryam!

Börja enkelt med en handskakning eller en high five. Utveckla övningen genom att låta deltagarna hälsa på varandra på många olika sätt.

Exempel på hälsningssätt:

• En kram
• Som en elefant
• Höger hand hälsar på höger fot

Låt övningen pågå tills alla har hälsat på varandra och på några olika sätt.

Del 2

Samla deltagarna i en ring och sammanfatta övningen med att berätta att det är viktigt för alla att bli hälsade på även en vanlig träning, att jag som person ”höjs” av att någon ser och bekräftar mig. Be gärna gruppen reflektera kring övningen.

• Hur var känslan?
• Vad hände i övningen?
• Var det svårt eller lätt?
• Lärde ni er något?

Se varandra och byt plats

Del 1

Deltagarna samlas i en ring. Är ni många, fler än 15, kan ni dela in gruppen i två ringar.

Under övningen ska alla vara helt tysta. Deltagare ska försöka få ögonkontakt med någon annan i ringen och därefter byta plats med varandra utan att säga något. När de har bytt plats ska de få ögonkontakt med någon annan och därefter byta plats på nytt. De får inte byta plats med den som står bredvid. Alla deltagare i ringen ska vara aktiva samtidigt och övningen är inte slut förrän alla har bytt plats med alla.

Del 2

Efteråt samlas ni och sammanfattar övningen med att prata om hur viktigt det är att bli sedd och bekräftad och att det är viktigt för alla att bli hälsade på även en vanlig träning. Be gruppen reflektera kring övningen. Fråga gärna också om de tränade på något annat än att se varandra. Till exempel tränade de på att kommunicera med ögon och kroppsspråk.

• Hur var känslan?
• Vad hände i övningen?
• Var det svårt eller lätt?
• Lärde ni er något?

Material

Inget

Tips

Oavsett om du är ledare för barn, ungdomar eller vuxna i en lagidrott eller individuell idrott så har du säkert upplevt hur viktigt det är att gruppen fungerar bra tillsammans. En väl sammansvetsad grupp känner trygghet och tillit till varandra och vågar därför mer. Denna och övriga samspelsövningars syfte är just att öka gruppens tillit till varandra och skapa en trygg miljö.

Sidan publicerades: 5 december 2022