Hur ska killar och tjejer vara egentligen?

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

Hälsa alla välkomna och berätta vad träffen ska handla om. Checka därefter in och starta sedan övningen. Innan ni avslutar checkar ni också ut.

1. Ställ upp fyra koner eller motsvarande så att de bildar en kvadrat. Alla ska få plats i den. Be alla ställa sig runt kvadraten och fundera enskilt över hur en kille eller tjej ska vara och vilka egenskaper han eller hon har.

 • Vad är killigt?
 • Vad är tjejigt?
 • Hur ska killar och män se ut och bete sig?
 • Hur ska tjejer och kvinnor se ut och bete sig

Leder du tjejer väljer du att fråga om tjejer och leder du killar väljer du att fråga om killar. Var noga med att påpeka att det inte behöver vara de själva som tycker så, utan snarare vad folk i skolan eller folk på stan tycker. Efter en stund bryter du och ber deltagarna att, en och en, ta ett steg in i kvadraten och berätta vad de har tänkt på.

2. Efter att alla har fått berätta vad de tänkt på ber du deltagarna att prata med de som står närmast.

 • Var det några ord som återkom?
 • Känner ni någon som ”är” alla orden som sades? Finns det någon som är sådan?
 • Be gärna någon att dela med sig av sina reflektioner.

3. Nu ber du alla deltagarna att fundera på hur en kille eller tjej inte ska vara och att hitta ett ord som beskriver det. Var noga med att påpeka att det inte behöver vara de själva som tycker så, utan snarare vad folk i skolan eller folk på stan tycker. När alla är klara ber du deltagarna att, en och en, kliva ur kvadraten och berätta vad de har tänkt på. Återigen ber du deltagarna att diskutera med varandra.

 • Vilka ord kom upp nu?
 • Var det stor skillnad på orden mot i förra steget?
 • Be gärna någon att dela med sig av sina reflektioner.

4. Avsluta med att göra ramen större genom att flytta ut konerna eller stolarna. Fråga hela gruppen:

 • Vad tror ni händer om någon går utanför ramarna lite för mycket eller på fel sätt?
 • Prata om hur ni kan göra ramarna större. Med andra ord. Hur kan ni bredda föreställningarna om hur en kille/tjej ska vara? Utgå gärna från hur ni vill ha det i gruppen och hur alla ska kunna vara sig själva.

Material

Något att göra en kvadrat med, exempelvis fyra koner eller fyra stolar. Anteckningsblock och penna

Syfte

Det finns många olika uppfattningar, förväntningar och regler för hur killar och tjejer ska vara och se ut. De funkar nästan som ramar som en förväntas passa in i. En ram för killar och en ram för tjejer. Den här övningen syftar till att få syn på ramarna och också bredda föreställningen om hur killar och tjejer ska vara.

Sidan publicerades: 5 december 2022