Samspel – en öde ö

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

Hälsa alla välkomna och berätta vad träffen ska handla om. Checka därefter in och starta sedan övningen. Innan ni avslutar checkar ni också ut.

DEL 1

Sätt er i en ring. Berätta att ni befinner er på en öde ö efter att ert flygplan har gått sönder och kraschat mitt ute i havet. Lyckligtvis kunde ni simma till ön. Alla deltagare får möjlighet att ta med en grej till ön. Vad tar de med sig? Be alla att under tystnad fundera några minuter själva på vad de tar med sig. När gruppen har funderat klart ber du alla att berätta vad de har valt att ta med sig och varför.

Antingen kan ni gå i tur och ordning när deltagarna får berätta. Det skapar förutsägbarhet och en trygghet att veta när det är dags för mig att prata. Om du tror det funkar kan du släppa ordet fritt till den som känner för att berätta. Viktigt att du som ledare tar ansvar för att alla får prata och att vänta in gruppen.

DEL 2

Avsluta med att tillsammans med gruppen reflektera kring övningen. Ställ gärna frågor som:

• Hur var känslan?
• Vad hände i övningen?
• Var det svårt eller lätt?
• Lärde ni er något?

Material

Inget

Syfte

Oavsett om du är ledare för barn, ungdomar eller vuxna i en lagidrott eller individuell idrott så har du säkert upplevt hur viktigt det är att gruppen fungerar bra tillsammans. En väl sammansvetsad grupp känner trygghet och tillit till varandra och vågar därför mer. Denna och övriga samspelsövningars syfte är just att öka gruppens tillit till varandra och skapa en trygg miljö.

Tips

Om det är en ny grupp eller om den har nya medlemmar kan det vara bra att alla säger sitt namn innan de berättar vad de tar med sig.

Du kan variera övningen genom att deltagarna bara får ta med sig en sak som börjar på samma bokstav som deras namn.

Sidan publicerades: 5 december 2022