Huvudövning – utmaningen

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

Hälsa alla välkomna och berätta vad träffen ska handla om. Checka därefter in och starta sedan övningen. Innan ni avslutar checkar ni också ut.

DEL 1

Dela in gruppen i smågrupper om fyra till fem personer i varje. Ge varje grupp en av utmaningarna nedan. Utmaningarna utförs samtidigt. Om ni har tid får ni gärna byta utmaningar och ta er an fler.

Hög staty Tillsammans ska ni med hjälp av era kroppar bygga en så hög staty som möjligt.

Bred staty Tillsammans ska ni bygga en så bred staty som möjligt.

Muren Ni ska hjälpas åt så att alla klarar av att klättra över ett hinder (du som ledare ställer ut ett hinder, kanske en stol eller annat som är utmanande).

Elstängslet Ni ska hjälpas åt så att alla tar sig över ”elstängslet” utan att nudda det. Elstängslet är ett rep/snöre som ni ledare håller i eller har knutit upp. Har ni inget rep går förstås bra att tänka sig ett elstängsel.

Träsket Ni ska med hjälp av stockarna (exempelvis A4-papper) ta er över träsket. Ni får bara stå på stockarna. DU som ledare delar ut ett papper mindre än antalet deltagare.

Material

Olika saker som bildar hinder/hjälpmedel. Exempelvis en stol, ett rep eller A4-ark.

Syfte

Oavsett om du är ledare för barn, ungdomar eller vuxna i en lagidrott eller individuell idrott så har du säkert upplevt hur viktigt det är att gruppen fungerar bra tillsammans. En väl sammansvetsad grupp känner trygghet och tillit till varandra och vågar därför mer. Denna och övriga samspelsövningars syfte är just att öka gruppens tillit till varandra och skapa en trygg miljö.

Sidan publicerades: 5 december 2022