Huvudövning – läget i gruppen

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

Hälsa alla välkomna och berätta vad träffen ska handla om. Checka därefter in och starta sedan övningen. Innan ni avslutar checkar ni också ut.

Del 1

Sätt er i en ring. Dela ut åsiktskorten till varje deltagare, ett grönt, ett gult och ett rött. Läs upp ett påstående och be deltagarna ta ställning genom att hålla upp ett av åsiktskorten.

Om en deltagare inte vill svara på en fråga är det helt ok. Ha tålamod och låt det komma. I takt med att gruppen blir tryggare kommer fler våga och vilja ta plats.

Efter varje påstående frågar du om någon vill kommentera eller berätta varför de har valt just den färgen.

Du kan också be de som valt respektive färg resa sig, ställa sig ihop och prata om varför de valt just den färgen. Fråga om någon vill kommentera eller berätta vad de i gruppen har pratat om. Viktigt att du som ledare bekräftar allas åsikter. Genom det kommer allas upplevelse bli legitim. Därefter ber du alla sätta sig igen och du läser ett nytt påstående.

Äldre deltagare

 • Vi pratar med varandra på ett sätt som stärker och bekräftar alla i gruppen.
 • Vi använder ord och/eller skämt som kan vara stötande
  i och utanför omklädningsrummet.
 • Hos oss är det viktigt att vi hjälps åt att säga ifrån när något opassande uttryck används.
 • Vi pratar skit om varandra när personen inte närvarar.
 • Vi anser att alla är lika mycket värda i vår grupp.
 • I vår grupp bestämmer de med högre status mer och har lättare att bli lyssnade på.
 • Vi använder inte rasistiska eller uttryck och skämt.
 • Vi uppträder professionellt mot motståndare och
  domare.

Yngre deltagare

 • Vi är bra på att peppa varandra i vår grupp.
 • Vi svär inte åt varandra eller kallar varandra för fula ord.
 • Vi svär inte åt någon annan eller kallar någon annan för taskiga saker. Exempelvis någon på skolan.
 • Vi säger ifrån om någon säger dumma saker.
 • Vi pratar inte dåligt om någon bakom personens rygg.
 • I vår grupp finns det vissa som får bestämma mer än andra.
 • Hos oss är det ok att göra misstag utan att någon klagar eller kommenterar.
 • Vi skriker inte på motståndare eller domare under våra matcher/tävlingar.

Material

Åsiktskort, något som går att hålla upp i färgerna grönt, gult och rött. En uppsättning per person.

Syfte

Att skapa en trygg miljö för barnen att idrotta i är en av föreningens och ledarnas viktigaste uppgifter.

Den här övningen syftar till att prata om vad dina aktiva tycker om miljön i gruppen just nu och hur ni kan göra den ännu bättre.

Tips

Anpassa gärna påsåendena till din grupp. Byt ut, omformulera eller skapa nya påståenden utifrån vad ni vill uppnå med övningen.

Sidan publicerades: 5 december 2022