Checka in

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

Samla gruppen i en cirkel, så att alla kan se varandra. Att checka in innebär att alla i laget får utrymme att säga något och är en metod för att skapa ett tryggt utrymme och tillit till varandra i gruppen. När ni checkar in är det viktigt att alla är på samma nivå, så om till exempel laget sitter ner, sitter även ledare. Ledaren ställer sedan en fråga som alla i laget får svara på.

Fråga till exempel:

  • Vad är viktigt för dig?
  • Vad har du för känsla just nu?
  • Vad vill du fokusera på idag?
  • Vilken värdering är viktig för dig?

Frågan borde eftersträva att gå djupare än bara ”Hur mår du?” Låt alla dela något om vilka de är, sina personliga känslor, tankar och åsikter.

Genom att checka in ger du utrymme för att alla ska bli sedda, känna sig viktiga och värdefulla, samt möjligheten för alla individer att knyta an till varandra. Du ger de aktiva möjlighet att fokusera, lägga åt sidan vad de kom ifrån och istället fokusera på var de är nu. Det kommer skapa en bra känsla samt ge ökat fokus och en positiv attityd inför fortsättningen. Incheckningen kommer också ge dig som ledare en djupare förståelse för hur de aktiva mår.

En check-in görs bäst i en cirkel, där alla ser varandra. Beroende på hur lång tid du som ledare prioriterar till en check-in kan du göra på två olika sätt. Det första är att alla svarar en och en i den ordning som de sitter eller står. Att gå laget runt kan kännas tryggt eftersom vi då vet vad som kommer hända - det är förutsägbart. Det går vanligtvis också relativt snabbt.

Ett annat alternativ är att använda sig av ”popcorn-metoden”, som innebär att vem som helst i ringen får svara när hen känner sig redo. Alltså, precis som när ett majskorn är redo att bli ett popcorn, så poppar den. Popcornmetoden tar vanligtvis längre tid och kan skapa en del osäkerhet, eftersom man aldrig vet vem som kommer svara härnäst, och när det blir ens tur. Däremot, kan popcorn-metoden å andra sidan resultera i starkare trygghet och förtroende inom gruppen långsiktigt, eftersom man känner att man kan lita på varandra.

Som ledare är det viktigt att vi reagerar likadant på allas check-in. Om vi skulle reagera olika kan det resultera i att de aktiva checkar in med det de tror att ledarna vill höra, istället för att dela vad det verkligen tycker och känner. Efter varje spelares check in kan du säga “tack”, nicka eller reagera med annan bekräftelse, så länge du bekräftar alla aktiva på samma sätt.

Checka ut När det kommer till utcheckningen, är det precis samma sak. Gruppen samlas i en cirkel med dig och du ställer en fråga om de aktivas känslor och/eller värderingar, en fråga som alla kan svara på. Att avrunda med en utcheckning är ett bra sätt att samla gruppen och avsluta passet på.

Tips

Att checka in (och ut) är en av de viktigaste metoderna som den globala organisationen Futebol dá força (FDF) använder sig av. FDF arbetar för att skapa trygga platser där tjejer kan utveckla sin självkänsla och medvetenhet om deras rättigheter. Metoden går så klart utmärkt att använda även för killgrupper.


Genom regelbundna incheckningar kommer du kunna se och upptäcka mönster hos dina aktiva, och på så sätt förstå vilka av dem som till exempel kan behöva extra stöd.

Med andra ord. Använd gärna metoden varje träning!

Sidan publicerades: 5 december 2022