Allt vi inte pratar om

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Här hittar du ett samtalsunderlag för att motverka machokultur, sexism och trakasserier inom fritids- och idrottssektorn, framtaget av Make Equal. Frågorna riktar sig till alla som identifierar sig som killar och män, men fungerar även med viss omformulering i könsblandade grupper eller bara för tjejer eller icke-binära.

Alla ska ha rätt till en aktiv fritid. Det skapar välmående, förbättrar hälsan och bygger nätverk. Allt vi inte pratar om – fritid och idrott är ett projekt för att motverka machokultur, sexism och trakasserier inom just fritids- och idrottssektorn. Projektet drivs av organisationen Make Equal, med målet att förändra normer och attityder som kan vara skadliga och destruktiva. Här erbjuder de ett samtalsunderlag där deltagarna genom ärliga samtal om jargong, kränkningar och ansvar får reflektera över roller och normer. På så vis kan idrotten bygga ett klimat där fler känner sig välkomna och där alla har rätt att vara dem de är.

Nedan följer några tips som kan vara till hjälp innan, under och efter samtalet.

Innan samtalet

 • Kom överens om att det ni pratar om i gruppen sker i förtroende, och att det stannar i rummet.
 • Bestäm hur samtalet ska ske. Det kan ske i par eller i grupper om 3-5 personer. Det kan vara att ni sätter er runt ett bord, tar samtalet i omklädningsrummet, under en fika eller online. Gör det som känns bra och som passar er bäst.
 • Om samtalet sker i grupp, utse gärna en samtalsledare som ansvarar för samtalet och som ser till att ni exempelvis håller er till ämnet, inte avbryter varandra och behandlar varandra med respekt och omtanke. Ni kan även byta samtalsledare under samtalets gång.
 • Kom överens om hur ordet ska fördelas. En kan exempelvis använda sig av samtalsrundor där alla får möjlighet att tala till punkt, använda handuppräckning eller något annat form av system. Det viktiga är att hitta ett sätt som alla känner sig bekväma med. Ett tips är att börja med en runda där alla ges samma möjlighet att svara i lugn och ro, för att sedan släppa ordet fritt och då använda er av handuppräckning.

Under samtalet

 • Försök att utgå från dig själv och dina erfarenheter. Ibland är det lätt att prata om andra, eller om exempelvis killar och män generellt. Genom att prata i “jag-form” före “man-form” blir det lättare att hålla samtalet till att handla om ens egna erfarenheter.
 • När du lyssnar på andras berättelser, försök att utgå från att vi alla gillar olika, och har olika erfarenheter. Alla kommer nödvändigtvis inte tycka som du, eller ha precis samma erfarenheter som du. Försök att inte döma andra, och ifrågasätt inte direkt utan om det är något som känns oklart kan du ställa öppna följdfrågor om det är något som känns oklart. Genom att göra det bidrar du även till ett öppet, tillåtande och inkluderande samtalsklimat.
 • Försök att tolka andra snällt. Det krävs både mod och kan vara jobbigt att dela med sig av sina erfarenheter. Genom att tolka snällt utgår vi från att alla vill väl, och att vi genom samtalet utvecklas tillsammans.
 • Försök att skapa en stämning där alla känner sig trygga att fråga om det är något en inte förstår eller något som känns oklart. Det handlar inte om att säga “rätt” saker, utan om att dela med sig av erfarenheter, lyssna på andra samt att stötta varandra.
 • Ta en fråga i taget och försök att inte stressa. Ni behöver inte gå igenom temana i någon särskild ordning, utan välj det som känns intressant och relevant för er. Utifrån respektive tema kan det sedan vara bra att följa ordningen på frågorna. Med det sagt - är det någon fråga som känns irrelevant eller särskilt svår/jobbig är det bara att ni hoppar över den frågan.

Efter samtalet

Avsluta gärna samtalet med en runda där alla får berätta kort hur det kändes att ha ett samtal om dessa frågor:

 • Hur kändes det att prata om dessa ämnen?
 • Var det något som kändes svårt eller jobbigt?
 • Vad kommer du att ta med dig från samtalet?
 • Vill du lägga till eller kommentera något som kommit upp under samtalet? (hoppa denna om ni har ont om tid).
 • Finns det någon eller flera konkreta förändringar som du vill göra i ditt liv som du kommit på under samtalet?
 • Skulle du vilja fortsätta att ha den här typen av samtal?

Om ni vill fortsätta samtalen kan ni starta en gruppchatt eller liknande där ni kan behålla kontakten och planera in nya samtal.

 • Påminn gärna varandra om att allt som sagts under samtalet stannar i rummet.
 • Uppmana andra att anordna träffar utifrån “Allt vi inte pratar om - fritid och idrott”. Ni kan till exempel lägga upp en bild från träffen på sociala medier under hashtaggen #alltviintepratarom och #killmiddag. Viktigt bara att kolla av med alla så att de vill vara med på bild innan ni delar något. Självklart delas inget om vad som sades under träffen.

Frågorna riktar sig till alla som identifierar sig som killar/män. Det funkar även att köra frågorna i könsblandade grupper, men det är då bra att veta att frågorna är utformade- och riktar sig till killar och män och kan behöva omformuleras.

Sidan publicerades: 2 november 2022

Allt vi inte pratar om

Kom igång med samtalen

Mer om MAKE EQUAL

Här hittar du mer information om Make Equal