Ekonomi, administration och kommunikation

Sidan uppdaterades: 30 maj 2024

Föreningens intäkter
Kostnadsfri webbutbildning som hjälper föreningen att skapa en hållbar ekonomi. Utbildningspaketet består av sju olika delar som alla behandlar ett särskilt område. De olika delarna kan ses som helt fristående från varandra, eller som komplement, beroende på vad föreningen har intresse av att fördjupa sig i.

Lärgruppsplan projekt Pdf, 398 kB.
Hur skapas ett effektfullt projekt från idé till genomförande och utvärdering? Vi går igenom grundanke och planering, utvärdering under resans gång och slutligen utvärdering av hela projektet.

Sidan publicerades: 2 november 2022