Vårt arbete i siffror

Sidan uppdaterades: 7 juni 2024

Idrotten gör Västerbotten starkare. Vårt arbete spänner över 15 kommuner och i uppdraget ingår såväl att fördela ekonomiskt stöd som att utveckla idrotten genom utbildning och folkbildning. Kommunerna i länet har olika förutsättningar och utmaningar och för att ge en överblick hur det ser ut i varje kommun har vi sammanställt ett urval av statistik.

LOK-stöd, projektstöd och antal timmar som våra idrottskonsulenter har lagt i respektive kommun finns med i underlaget, men även ett urval av exempel på utbildningar och frågor som vi har drivit i kommunerna. All statistik är baserad på de senaste uppgifter vi har inom respektive område, men då sammanställning sker i olika intervaller inom olika system varierar utfallet, vilket vi anger under respektive punkt.

Sidan publicerades: 26 september 2022

Statistik

För att kunna utveckla idrotten måste vi förstå den. Det kan vi göra bland annat med hjälp av statistik. RF tar både fram egen statistik och beställer statistik av andra.