Förtjänsttecken

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Syftet med utmärkelserna som vi kallar förtjänsttecken är att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser på förenings- och förbundsnivå, för att uppmuntra till fortsatt gott ledarskap. Ansökan ska ske på särskild blankett och kan göras av styrelseledamot och personal vid RF-SISU Västerbotten, specialdistriktsförbund eller av föreningsstyrelse. Ansökan skall inlämnas senast 60 dagar före beräknad utdelningsdag. Föreningar som fyller 100 år kan också ansöka om RF:s jubileumsdiplom.

Förtjänsttecknen är indelade i fyra nivåer:

  1. Förtjänstdiplom
  2. Förtjänsttecken i silver
  3. Förtjänsttecken i guld
  4. Bordsstandaret

Vid bedömning av ledarinsatserna tas följande kriterier hänsyn till:

  • Antal år som ledare med kvalificerat uppdrag
  • Resultatet av ledarinsatserna
  • Personens föredöme i ledarrollen

Uppgifter i över- och sidoordnad idrottsorganisation räknas som särskild merit, medan bestraffning enligt Riksidrottsförbundets stadgar ligger till last för en person att erhålla en utmärkelse. Nedan följer en närmare beskrivning av respektive förtjänsttecken samt instruktioner för ansökan.

Förtjänstdiplom

Kriterier: Förtjänstdiplomet får tilldelas person som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i distriktsförbundsorganisation under minst 5 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 10 år.

Förtjänstdiplomet får även tilldelas SDF eller förening i samband med 25-årsjubileum. Det får även, med särskild text, tilldelas person, organisation/företag, som gagnat idrotten.

Ansökan: Ansökan ska ske på särskild blankett Pdf, 43 kB. och kan göras av styrelseledamot och personal vid RF-SISU Västerbotten, specialdistriktsförbund eller av föreningsstyrelse. Ansökan skall inlämnas senast 60 dagar före beräknad utdelningsdag.

Beslut: Beslut fattas av Länsidrottschefen på delegation från RF-SISU Västerbottens styrelse. Beslutsrätten kan delegeras vidare.

Utdelning: Förtjänstdiplomet kan utdelas utan förbundsrepresentation.

Förtjänsttecken i silver

Kriterier: Förtjänsttecken i silver får tilldelas person som tidigare erhållit förtjänstdiplom och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbundsorganisation under minst 10 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 15 år.

Förtjänsttecken i silver får om den föreslagne har minst 15 respektive 20 års ideellt arbete i förbund eller förening tilldelas utan att förtjänstdiplom erhållits. I sådant fall tilldelas både förtjänstdiplom och förtjänsttecken i silver)

Ansökan: Ansökan ska ske på särskild blankett och kan göras av styrelseledamot och personal vid RF-SISU Västerbotten, specialdistriktsförbund eller av föreningsstyrelse. Ansökan skall inlämnas senast 60 dagar före beräknad utdelningsdag.

Beslut: Fattas av Länsidrottschefen på delegation från Distriktsstyrelsen. Beslutsrätten kan delegeras vidare.

Utdelning: Kan utdelas utan förbundsrepresentation.

Förtjänsttecken i guld

Kriterier: Förtjänsttecken i silver får tilldelas person som tidigare erhållit förtjänstdiplom och förtjänsttecken i silver och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbundsorganisation under minst 20 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 25 år.

Förtjänsttecken i guld får om den föreslagne har minst 25 respektive 30 års ideellt arbete i förbund eller förening tilldelas utan att tidigare utmärkelse erhållits. I sådant fall tilldelas både förtjänstdiplom, förtjänsttecken i silver och förtjänsttecken i guld).

Ansökan: Ansökan ska ske på särskild blankett Pdf, 43 kB. och kan göras av styrelseledamot och personal vid RF-SISU Västerbotten, specialdistriktsförbund eller av föreningsstyrelse. Ansökan skall inlämnas senast 30 dagar före beräknad utdelningsdag.

Beslut: Fattas av Länsidrottschefen på delegation från Distriktsstyrelsen. Beslutsrätten kan delegeras vidare.

Utdelning: Bör ske av förbundsrepresentant.

Bordsstandaret

Kriterier: Bordsstandaret får tilldelas person, som nedlagt ett mångårigt förtjänstfullt arbete. Standaret tilldelas personen i samband med vederbörandes 50-årsdag.

Till SDF eller förening får bordsstandaret utdelas i samband med 50-årsjubileum.

Om särskilda skäl föreligger får bordsstandaret utdelas vid annat tillfälle samt användas vid extern representation.

Ansökan: Bordsstandaret kan inte sökas.

Beslut: Fattas av Länsidrottschefen på delegation från Distriktsstyrelsen. Beslutsrätten kan delegeras vidare.

Utdelning: Utdelning sker av förbundsrepresentant i samband med uppvaktning eller annan representation.

Jubileumsdiplom från RF

Föreningar och SDF som firar 100-årsjubileum har möjlighet att söka Jubileumsdiplom från Riksidrottsförbundet. Skicka ett mejl till vasterbotten@rfsisu.se med uppgifter om föreningens namn och dess bildande. Skicka detta i god tid senast 60 dagar innan jubileet.

Sidan publicerades: 18 november 2022