En gemensam organisation

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Det som tidigare hette Västerbottens Idrottsförbund respektive SISU Idrottsutbildarna är från och med 1 januari 2020 en juridisk person och vårt nya namn är RF-SISU Västerbotten. Men uppdraget och det dagliga arbetet är precis som innan, fast lite enklare.

Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har sedan lång tid tillbaka arbetat med en gemensam ledning och ett gemensamt kansli. Därför påverkar sammanläggning av organisationerna inte den dagliga verksamheten, utan är en administrativ, intern åtgärd som förenklar och effektiviserar vår hantering av bland annat ekonomi, HR, IT och kommunikation. Vi kommer fortsatt att ha två tydliga uppdrag, ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag, och kommer precis som innan att särredovisa folkbildningsstödet eftersom SISU Idrottsutbildarna även fortsättningsvis är ett fristående studieförbund och bildningsanslaget har ett specifikt ändamål.

Sammanfattningsvis: Allt är som vanligt fast enklare, och vi har ett nytt namn och nytt utseende.

Sidan publicerades: 17 november 2022