Årsmöte

Sidan uppdaterades: 19 december 2022

Årsmötet är RF-SISU Västerbottens högsta beslutande organ. Den hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) i Västerbotten utser. Föreningsrepresentanter får också gärna närvara, men saknar beslutsrätt.

Årsmöte 2023

Årsmötet 2023 hålls digitalt, onsdag 26 april kl 18.00. Inbjudan mailas ut till SDF+MO 15 februari. Information om hur du kan ansluta dig till mötet skickas i kallelesen.

Förslag till valberedning – senast 15 januari

Förening samt SDF inom distriktet får ge förslag till valberedningen – skicka förslag till vasterbotten@rfsisu.se senast 15 januari.

Motioner till årsstämman – senast 15 januari

Har du förslag till ärenden som årsstämman ska ta upp – skicka förslag till vasterbotten@rfsisu.se senast 15 januari.

Årsmöteshandlingar 2022

Alla förslag i årsmöteshandlingarna nedan bifölls av årsmötet.

Sidan publicerades: 17 november 2022