E-sporten levlar upp i Västerbotten – flermiljonsprojekt startar igång i höst

RF-SISU Västerbotten har beviljats projektmedel från Allmänna arvsfonden för att jobba med att organisera e-sporten i Västerbotten, så att fler barn och ungdomar kan utöva e-sport inom ramen för en idrottsförening. Beslutet omfattar närmare 4,1 miljoner kronor och projektet sträcker sig över 3 år.

Sidan uppdaterades: 13 juni 2024

– Projektets huvudsyfte handlar just om själva organiseringen av e-sporten. Vi vet att det är väldigt många barn och unga som utövar e-sport i olika former, men mycket mer sällan inom ramen för en idrottsförening. Genom att organisera e-sporten i föreningsramen hoppas vi att det ska stärka värden som gemenskap och demokrati, men också att det bidrar till att forma en sund, trygg och jämställd e-sportsmiljö, säger Niclas Bromark, länsidrottschef RF-SISU Västerbotten.

Vid sidan av att bidra till e-sportens struktur, kultur och demokratisering är förhoppningen dessutom att det ska leda till att fler barn och unga lockas till idrottsrörelsen.

– Genom att dra nytta av idrottens befintliga infrastruktur ser vi en stor möjlighet i att fler barn och ungdomar kan hitta till idrottsrörelsen. Länets idrottsföreningar får helt enkelt möjlighet att nå en målgrupp som de tidigare inte lyckats intressera. På så vis hoppas vi att projektet ska verka dubbelt, både så att e-sporten stärks genom själva organiseringen, men också så att e-sporten stärker idrottsrörelsen och i slutändan både folkhälsa och välmående i samhället.

Bred förankring i länet och stora förhoppningar kring projektets effekter

Projektet, som går under namnet Level Up – framtidens E-sport i Västerbotten, ska genomföras tillsammans med flertalet samverkansorganisationer, så som Female Legends, Umeå universitet, Gimonäs Umeå IF, Robertsfors IK, Curlews E-sport, Lycksele kommun, Umeå kommun och Skellefteå kommun, och inte minst: Svenska E-sportförbundet, som sedan 2023 är medlem i Riksidrottsförbundet.

– Från e-sportens sida ser vi behov av att skapa en trygg och inkluderande miljö för alla i förening. Vi hoppas att projektet inte bara bidrar till etableringen av organiserad e-sport i länet, utan även bidrar till att forma en sund och jämställd e-sportkultur för framtiden, säger Sammi Kaidi, ordförande i Svenska E-sportförbundet.

Projektet planeras starta igång hösten 2024 och insatserna består bland annat av att stödja, bilda och utbilda e-sportförningar, ta fram modeller för hälsosamt utövande av e-sport, arrangera prova-på-verksamhet, konferenser och mötesplatser, skapa ett e-sportnätverk och arbeta med frågor runt e-sportens anläggningar.

– När projektet är slut hoppas vi det ska finnas minst en e-sportförening i varje kommun i länet, och att dessa föreningar har fått en rad nya, unga medlemmar, så klart lika många tjejer som killar. Vi hoppas också att vi genom projektet kan utveckla nya eller anpassa befintliga anläggningar där e-sporten får en naturlig plats för både idrottsutövande och gemenskap, säger Niklas Lindmark, verksamhetschef på RF-SISU Västerbotten.

För att lyckas med projektet lyfts just en bred samverkan över sektorsgränser fram. Även ungas delaktighet är en nyckel.

– En väldigt viktig del i genomförande av projektet är att säkerställa målgruppens inflytande, det vill säga just barn och unga. Det vill vi göra genom att bland annat arbeta med både styrgrupp och referensgrupper som inkluderar personer ur målgruppen.

– Det här projektet är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera fler barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn och unga. Med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Solveig McKenzie, enhetschef Arvsfonden.

För mer information kontakta

Niclas Bromark
Länsidrottschef RF-SISU Västerbotten
090 695 56 14

Niklas Lindmark
Verksamhetschef RF-SISU Västerbotten
079 585 11 58

Sidan publicerades: 13 juni 2024