Christine Rosencrantz ny ordförande för RF-SISU Västerbotten

På årsmötet valdes Christine Rosencrantz till ny ordförande för RF-SISU Västerbotten av en enig stämma, bestående av 36 ombud och 28 idrotter. Christine var också valberedningens förslag.

Sidan uppdaterades: 20 maj 2024

Du blev under mötet vald till ny ordförande för RF-SISU Västerbotten. Vad tänker du om det?
Det känns såklart hedrande, men också som ett stort ansvar. Det som gör att jag ser fram emot det med tillförsikt är att vi har en mycket kompetent och resursstark styrelse. Hela RF-SISU organisationen är också väl rustade för att möta omgivningens alla krav.

Finns det någon särskild fråga som du ser som extra viktig under det här verksamhetsåret?
Idrottens legitimitet, vi har inte minst under pandemin fått ett stort förtroende och behöver fortsätta att utveckla vår verksamhet, särskilt i de mindre idrottsstarka områdena i länet. Med det sagt, så verkligen fokusera på att hjälpa de föreningarna som gör eller vill göra insatser för att stärka alla de områdena. En annan fråga är fullfölja den process som pågår i att utveckla paraidrotten inom alla föreningar.

Vad ser du mest fram emot i rollen som ordförande för RF-SISU Västerbotten?
Möten med idrotten och alla dess utövare och funktionärer av alla slag.

Vad hoppas du att du ser när du summerar verksamhetsåret 2024?
Jag ser att det strategiarbetet som pågår i hela idrottsrörelsen landat ut i konkreta aktiviteter i Västerbotten, som i sin tur hjälper våra föreningar att utvecklas. Jag hoppas också att vi har öppnat ännu en fritidsbank i Umeå.

RF-SISU Väterbottens styrelse 2024

Vid årsmötet valdes även Gabriella Hed Vall in som ny ledamot i styrelsen.

Styrelsen för RF-SISU Västerbotten

Ordförande: Christine Rosencratz
Vice ordförande: Thomas Lindgren

Styreseledamöter:
Göran Svanberg
Katarina Sandberg
Magnus Hansson
Linda Fredriksson
Åsa Stocksén-Nilsson
Henric Jakobsson
Gabriella Hed Vall

Sidan publicerades: 26 april 2024