Idrottens hjärta klappar för folkbildning

RF-SISU Västerbotten har en lång tradition av att jobba med folkbildning och framför allt med lärgruppen som metod. Den här veckan riktar vi extra uppmärksamhet mot idrottens folkbildning och sprider kunskap och goda exempel i våra sociala medier.

Sidan uppdaterades: 17 oktober 2023

Idrottens klubbstugor och föreningslokaler är en idrottskonsulents hemmaplan. Varje dag, året runt, möter vi föreningsledare, tränare, aktiva och föräldrar i hela länet. Vi lyssnar in föreningens behov, hur ni vill utvecklas, vad ni vill uppnå och kan sedan vägleda och ge förslag på hur ni kan göra för att komma vidare. Tillsammans formar din förening och idrottskonsulenten en utbildningsplan utifrån folkbildningens möjligheter, anpassad efter just din förening och era medlemmar. Genom att jobba fram denna plan skapas möjligheter för att få resurser till utveckling. Det kan till exempel handla om att RF-SISU tar kostnader för utbildningsmaterial, föreläsare eller studiebesök.

Vad är en lärgrupp?

Lärgruppen är en central verksamhetsform inom folkbildningen som används när din förening eller ditt lag vill lära sig något nytt och utvecklas tillsammans. En lärgrupp är en mindre grupp människor som regelbundet träffas för att tillsammans samtala kring ett visst ämne. Deltagarna lär genom att stöttas av en kompetent lärgruppsledare som ser till att samtal och dialoger utvecklar såväl individer som föreningen. Metoden att i grupp, efter egna behov och egen planering, lära sig saker tillsammans utgör grunden för idrottsrörelsens folkbildning. Lärandet bygger på att du själv är med och påverkar och är delaktig. Läs mer om lärgrupper.

Inspireras av folkbildningsinsatser från föreningar i länet

Storuman IK Hockey

I samband med Storuman IK Hockeys kick off för säsongen 2023/2024 stöttade vi föreningen med föreläsningen Att bryta tystnaden om sexuella övergrepp för att överleva. Förläste gjorde Kristoffer Johansson som berättade om hans upplevelser i samband med sitt idrottsutövande, kampen genom livet och vägen tillbaka.

Nyledarutbildning IFK Umeå

Vi har tillsammans med IFK Umeå tagit fram en introduktionsutbildning för nya ledare i föreningen. Utbildningen innehåller information om och från föreningen, information om oss (RF-SISU Västerbotten) med fokus på utbildning och folkbildning, samt utvalda delar av Introduktionsutbildning för tränare. Deltagarna fick också med sig vår värdegrundskortlek samt lärgruppsplanen Samla ledarteamet.

Åsele Ridklubb satsar framåt

Åsele Ridklubb deltog med representanter på ridsportens uppstart. Deltagarna fick bland annat ta del av en lärgruppsledarutbildning och planen är att fortsätta arbetet på hemmaplan.

Skellefteå FF en del i Idrotten fri från våld

Den 27 september genomförde vi den andra träffen i utbildningen Idrotten fri från våld med drygt 30 spelare och 5 ledare från Skellefteå FF:s P16- och P17-lag. Träffen fokuserade på hur man nu ska genomföra ett positivt förändringsarbete för att förebygga våld.

Nordmalings Handbollsförening

Vi har träffat delar av styrelsen för att stämma av behovet av stöd och hjälp kopplat till utbildning och utveckling, samt samtal om hur det funkar att samverka med oss på RF-SISU. Delar av styrelsen kommer medverka på höstensTräningsläger för styrelsen i Lycksele, som är en grundutbutbildning för föreningsledare.

Sorsele SK

Vi har stöttat och väglett Sorsele SK gällande finansieringsmöjligheter och planeringen kring ett eventuellt anläggningsprojektet för freeski i Nalovardo.

Värdemärkesbok i Umeå Powerlifting Club

Under våren och hösten har vi hjälpt föreningen i deras arbete med att stärka verksamhetsidén och värdegrunden. En del i arbetet är att ta fram en folder/värdemärkesbok som de kan använda i såväl rekryteringsarbetet som i interna mötesplatser.

Vilhelmina Ridklubb jobbar med föreningsutveckling

Föreningen arbetar vidare med sin verksamhetsplanering där de utgår från materialet Målstegen med fokus på verksamhetsidé, värdegrund och vision i syfte att utveckla sin förening.

Vill din förening samverka med oss?

Våra idrottskonsulenter skräddarsyr tillsammans med dig det bästa upplägget för just din förening. För att få veta mer om samverkan kring utbildning och folkbildning, kontakta din idrottskonsulent.

Sidan publicerades: 17 oktober 2023