IKSU Kendo arbetar för en dopingfri idrott

Vecka 41 är en nationell uppmärksamhetsvecka för att belysa problematiken med dopning inom idrotten och i samhället i stort. I samband med veckan uppmärksammar vi IKSU och IKSU Kendo som kontinuerligt arbetar med antidopingfrågan inom sin förening och sektion.

Sidan uppdaterades: 11 oktober 2023

IKSU Kendo kommer att arrangera Kendo-SM under hösten, vilket innebär att sektionen i nuläget genomför utbildningen Vaccinera klubben mot doping – ett webbaserat utbildningskoncept för idrottsföreningar. Syftet med utbildningen är att förse förenigens ledare och idrottsutövare med grundläggande kunskaper om dopingreglerna. På så sätt minskar risken för att dopingfall eller andra brott mot dopingreglerna ska ske i sektionen.

– Vi genomförde en vaccination av sektionen innan pandemin, men det har gått ett par år sedan dess, och under tiden har IKSUs riktlinjer och dokument kring antidoping uppdaterats. Givet att det är ett krav från Svenska Kendoförbundet för att få arrangera ett mästerskap så kändes det självklart att gå igenom processen igen, säger Erik Sandström, IKSU Kendos sektionsordförande.

Varför kändes det självart att gå igenom processen igen?

– Som en klubb med medlemmar som är eller har varit tävlingsaktiva på hög nivå och representerat Sverige på tävlingar, så som EM och VM, så känns det viktigt att jobba kontinuerligt med att vaccinera sektionen. I sektionens styrdokument står det även att sektionen ska verka aktivt för en dopingfri idrott. Alla klubbar med tävlingsaktiva medlemmar, eller där det finns en ambition om att tävla, gynnas av att bidra till att hålla sporten dopingfri.

IKSU ger sektionerna stöd och guidning

Oskar Tollknäpper har rollen som antidopingansvarig på IKSU och har därmed ett övergripande ansvar för sektionsverksamheten.

– I största del handlar det om att jobba förebyggande. Vi har ett antidoping-dokument och en policy som vi följer, något som sektionerna blir informerade om. Där finns det riktlinjer för hur sektionerna ska jobba och hur olika delar ska hanteras. Om ett dopingfall skulle ske så har vi klara bilagor till de som är inblandade, eller om någon inom sektionen misstänker doping, då finns det tydliga mallar för hur det ska hanteras.

Oskar Tollknäpper, antidopingansvarig på IKSU.

Hur ser kontakten med sektionerna ut?

– Vi har två koordinatorer som arbetar mot alla våra 16 sektioner. Jag har en dialog med dem och har fått i updrag att informera sektionerna om vilka dokumentet som aktuella. Vi har till exempel en förkortad variant av vårt antidopingdokument som sektionen får och som sammafattar det viktigaste. Vissa sektioner behöver kanske bara känna till att vi har ett antidopingdokument medan arbetet mot sektionerna som bedriver elitverksamhet, där är det desto mer aktuellt. Varje styrelse har en utbildad i person i antidoping, berättar Oskar och fortsätter:

– Det är extremt viktigt för oss som förening. Dopning är inte förenligt med idrotten och är därmed inte välkommen hos oss. Vi vill stå för hälsa och välmående, vilket doping inte är. Vi vill ha en ren och fri miljö där alla ska trivas.

Vill din förening arbeta för att motverka dopning?

Fusk i form av dopning skadar idrottens själ och trovärdighet och hotar samtidigt användarnas liv och hälsa. RF-SISU Västerbotten stödjer specialdistriksförbund och föreningar med utbildning, information och rådgivning kring antidoping, samt utbildar antidopinginformatörer.

Material för arbeta med antidoping-frågan

Vaccinera klubben mot doping är ett webbaserat utbildningskoncept för idrottsföreningar, med eller utan gymverksamhet. Vaccinationen genomförs i fyra steg och hjälper din förening att ta fram en handlingsplan som förebygger doping.

Ren vinnare är en E-utbildning som tar upp det mest grundläggande inom antidoping. Den tar 30 min att genomföra och riktar sig särskilt till idrottsutövare, men också till tränare och annan stödpersonal.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta Thomas Wallgren, sakkunnig inom antidoping, thomas.wallgren@rfsisu.se eller 090-695 56 06.

Sidan publicerades: 11 oktober 2023