Dags för Umepride – ett tillfälle för idrottsrörelsen att höja kunskaperna

Den 29 september till 1 oktober arrangeras Umepride i Umeå. Pridefestivalen är ett utmärkt tillfälle för idrottsrörelsen att engagera sig och ta ansvar för att idrotten ska vara trygg och inkluderande.

Sidan uppdaterades: 27 september 2023

Idrotten är den största mötesplatsen i Västerbotten där utövare, ledare, idrottsföräldrar, domare, funktionärer och vänner möts i stort sett varje dag. På så sätt har idrotten möjligheten att vara en fantastisk arena för inkludering. Däremot visar forskning på att HBTQ-personer inte känner sig lika välkomna inom idrotten. Machokultur, femininitetsideal eller oro över att inte bli respektfullt bemött är exempel på omständigheter som kan försvåra för HBTQI+-personer att delta i föreningsidrott.

Viktigt att idrottsrörelsen engagerar sig och tar ansvar

Genom att vi tillsammans engagerar oss i Pride och andra HBTQI-aktiviteter visar vi att idrottsrörelsen tar ansvar för och menar allvar med att vara en trygg och inkluderande idrott. Här har idrotten en enorm potential att vara en förändringskraft i samhället men vi behöver samtidigt ständigt utvecklas och bli bättre. På RF-SISU erbjuder vi till exempel stöd till idrottsföreningar som vill adressera frågan. Ta kontakt med oss så hjälper vi din förening.

Ett annat sätt att ta ställning på är att gå med i Umeprides avslutande paradtåg under lördagen. Samla ert lag, er träningsgrupp, kanske hela er förening, klä er i era klubboveraller, ta med skyltar och slut upp till denna folkfest. Vi på RF-SISU Västerbotten kommer att finnas på plats och dela ut regnbågsflaggor.

Paraden äger rum lördag 30 september och startar 12.00 från Döbelns park. Här hittar du mer information.

Vill din förening jobba för ett schysst klimat?

Snacka om det är ett material som vi på RF-SISU Västerbotten tagit fram som stöd för att hjälpa föreningar att skapa en schysst kultur och jämlik idrott där machokultur, sexism, rasism och homofobi aldrig accepteras. Materialet bygger på att skapa bra samtal om vilka förväntningar som finns på killar och tjejer och hur en grupp kan skapa en schysst kultur som upplevs trygg och inkluderande. Materialet finns anpassat för både barn och ungdomar. Här kan du ta del av materialet.

Ta del av RF-SISU Västerbottens samtal om idrott och hbtqi+ för att höja dina kunskaper

Hur skapas en schysst och inkluderande kultur?
Ola Svensson och Linn Lundström från RF-SISU Västerbotten samtalar om hur vi kan arbeta för att skapa en schysst och inkluderande kultur inom idrotten.

Transperson och idrottare – hur är det?
Sam pratar om sina erfarenheter om att vara transperson och idrottare. Vi samtalar med Sofia B Karlsson, tidigare sakansvarig för jämställdhet och inkludering på RF, om vilka steg idrotten tagit och vilka steg vi behöver ta framgent för att alla ska känna sig välkommen till idrotten.

Samtal med Umeå Roller Derby
Ett samtal med Jojjon Hamrén från Umeå Roller Derby om kulturen inom Roller Derby, hur föreningen lyckats nå kvinnor och icke-binära runt 30 år och hur de försöker skapa en inkluderande miljö för HBTQi+-personer.

För mer information om inkluderingsarbetet i Västerbotten, kontakta:
William Grenholm, sakkunnig i inkluderingsfrågor på RF-SISU Västerbotten, william.grenholm@rfsisu.se

Sidan publicerades: 27 september 2023