Anmäl dig till vårt ordförandenätverk

Att vara ordförande i en idrottsförening är ett ärofyllt uppdrag som kan vara roligt och lärorikt, men också svårt. Önskar du att det fanns ett forum där du med andra ordförande fick möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar? Då ska du anmäla dig till vårt ordförandetnätverk.

Sidan uppdaterades: 19 september 2023

Syftet med nätverket är att erbjuda ordföranden inom idrotten i länet ett eget rum för gemensam reflektion, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

– Förhoppningen är att vi genom dessa träffar ska kunna stödja, stärka och utveckla dig som individ och i den roll som du har, säger Josefine Ekman, idrottskonsulent.

Grundtanken är att genomföra cirka tre träffar årligen som genomförs i januari/februari, maj/juni samt september/oktober. För att kunna nå så många som möjligt kommer träffarna i första hand att genomföras digitalt. Innehållet för respektive träff bestäms utifrån aktuella teman och fokusområden, men formas också utifrån deltagarnas egna önskemål. Alla träffar leds av en processledare från RF-SISU Västerbotten och beroende på innehåll kan vi också komma att bjuda in externa föreläsare.

Anmälan

Här finns ett formulär för anmälan

Formuläret kommer att ligga öppet för anmälan under året. Du som anmäler dig via formuläret kommer att få inbjudan/länk till samtliga träffar, så har du anmält dig en gång behöver du inte anmäla dig igen. Det är dock inget krav på att du ska kunna närvara vid alla träffar. Möteslänk till respektive ordförandeträff skickas ut någon dag i förväg.

Mejla till josefine.ekman@rfsisu.se vid frågor eller funderingar.

Sidan publicerades: 19 september 2023