Utbildningspaket för att öka föreningens intäkter

Du vet väl om att vi erbjuder ett utbildningsmaterial som kan hjälpa din idrottsförening att öka föreningens intäkter? I ett digitalt utbildningspaket, som består av sju olika områden, kan din förening välja del utifrån behov och intresse.

Sidan uppdaterades: 20 november 2023

Digitalt utbildningspaket i sju delar

De olika delarna behandlar ett särskilt område och kan ses som helt fristående från varandra, eller som komplement till varandra, beroende på vad föreningen har intresse av att fördjupa sig i. De sju olika områdena som berörs är:

Utbilda er när ni vill – men gärna tillsammans

Utbildningarna är fullt ut digitala och kan tas del av närhelst det passar. När en anmälan gjorts skickas en länk tillbaka till den som anmält sig med själva utbildningsmaterialet.

– Allra bäst tror vi att det blir om föreningen samlar flera personer som går igenom utbildningen gemensamt, t ex. i styrelsen eller i en särskild arbetsgrupp med ansvar för ett visst område. Då finns dessutom möjligheten att fördjupa resonemangen och arbetet i form av en lärgrupp.

Starta eller komplettera gärna med en intäktsplan

För att skapa en långsiktig strategi för ekonomin rekommenderas föreningar även att antingen inleda med eller under vägen komplettera med att skapa en intäktsplan.

– En intäktsplan är ett jättebra verktyg för att skapa överblick över föreningens olika intäktskällor, se hur de hänger ihop och forma en strategi för hur de kan utvecklas. För det har vi tagit fram ett särskilt utbildningsunderlag. Vid sidan av att använda våra idrottskonsulenter som stöd, tipsar vi också om att Idrottsservice finns att anlita, vilka besitter expertkompetens på det här området.

– Målet är kort och gott att föreningen, med god ekonomi, i slutändan ska kunna göra ännu mer roligt och bra i föreningen, avslutar Ola.

Så kommer din förening igång

1. Forma en intäktsplan – här hittar du underlag och vägledning.

2. Anmäl er till någon/flera av våra utbildningar och gå dem när det passar er:

3. Kontakta din förenings idrottskonsulent för att starta en lärgrupp eller få annat stöd i processen.

4. Anlita vid behov Idrottsservice för expertis vad gäller rådgivning i stort eller specifika frågor. Idrottsservice erbjuder en rad ekonomiska, administrativa och konsulterande tjänster som kan göra ekonomihanteringen i föreningen lättare.

Sidan publicerades: 24 augusti 2023