Bli idrottsledare och gör skillnad

För att så många som möjligt ska kunna idrotta så länge som möjligt behövs ideella krafter. Idrottsrörelsens ledare bidrar till att gammal som ung kan idrotta i förening varje dag. De vet att det inte bara handlar om att grilla korv, ställa fram häckar eller tvätta matchställ. Det handlar om att vara en del av något större.

Sidan uppdaterades: 18 maj 2023

Hur viktigt är det ideella engagemanget? “Det ideella engagemanget är föreningens viktigaste resurs – en resurs som det samtidigt verkar råda konstant brist på. Vad är det som får människor att engagera sig ideellt? Vad får vissa att stanna medan andra hoppar av? Hur kan ledarskap utövas så att det stärker medlemmarnas engagemang, eller i varje fall inte kväver det engagemang som fanns ifrån början?”. Så skriver Aron Schoug i inledningen i sin bok “Motivera ideella – om ledarskap, människors behov och drivkrafter”

Sandåkern SK är en förening i länet som lyckats bra med sin ledarrekrytering. Här berättar ordförande, David Persson, hur de strukturerat upp arbetet.

David, berätta hur ni jobbar för att rekrytera ideella ledare.
– Redan vid uppstarten, för det vi kallar för ”Bollek” i Sandåkern, så bjuder vi in alla föräldrar till ett uppstartsmöte för att informera om vad vår förening står för och vad vi vill. Redan där fångar vi upp väldigt många som tar första steget till att bli ledare. Att föräldrarna får information om verksamheten gör att de känner sig tryggare i att ta på sig en roll. Sen är det ett löpande arbete med att fortsätta utbilda och ha kontunerliga träffar. Jag är också helt övertygad om att det handlar om att förtydliga vad föreningen behöver hjälp med. Det är väldigt lätt att ställa frågan: ”Vem kan ställa upp?”. Men vi har jobbat mycket med att infomera om vilka roller som vi är i behov av och vad som förväntas av varje roll.

Vilka tips kan du ge till andra föreningar som är i behov av ideella ledare?
– Jag tror som sagt att det är viktigt att tidigt gå ut med information, det ger trygghet. En annan sak som jag inte tror att alla tänker på är att berätta och förtygliga hur en förening är uppbyggd och vad den faktiskt ger tillbaka. Det är också viktigt att poängtera att det inte handlar om att lära ut hur man bäst spelar anfall eller försvarsspel, utan det handlar om att vara vuxen. Se till att alla barnen har det roligt, det är rörelsen och närvaron som är det allra viktigaste.

Hur skulle du beskriva de ideellas betydelse för Sandåkern?
– Det är ovärderligt! Det är grunden för att våra barn och ungdomar ska kunna fortsätta idrotta. Utan de hade det inte gått att ta hand om alla barn och ungdomar som kommer till föreningen. Sen är det helt fantastiskt att se på kvällar och helger att det är fullt på Grubbevallen. Det är barn, syskon, släktingar och föräldrar. Där bland är det såklart ett otroligt stort antal ideella som får det att fungera. Jag är otroligt tacksam, avslutar David.

Vill din förening ha guidning och stöd? Kontakta din förenings idrottskonsulent.

Sidan publicerades: 18 maj 2023