Stödet som ska locka fler äldre till idrottsrörelsen

Mellan den 15 mars och den 30 april kan idrottsföreningar söka ett nytt stöd för att nå fler äldre. Det är ett engångsstöd på 3000 kronor, men om föreningen ansöker kan det bli starten för en långsiktig satsning på äldre.

Sidan uppdaterades: 20 mars 2023

Fram till 2025 kommer föreningarna som får stödet ha möjligheten att fortsätta utveckla föreningsverksamheten med äldre genom olika stöd från idrottsförbunden och RF-SISU distrikt. Riksidrottförbundets målsättning är att nå 3000 föreningar som antingen vill växla upp eller starta en satsning på målgruppen 65 plus.

Stödberättigad förening

Ideell förening som är medlem i ett specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF) har rätt att erhålla verksamhetsstöd till idrottsföreningar (IF) med aktiva i åldern 65 år och äldre i enlighet med vad som anges nedan.

Ansökan

Ansökan om verksamhetsstödet görs hos RF i idrottens verksamhetssystem IdrottOnline, i applikationen Idrottsmedel. RF kommer att behandla ansökningarna löpande och de först inkomna ansökningarna kommer att prioriteras. Endast en ansökan per förening
Ansökan kan göras mellan 15 mars 2023 till 30 april 2023. Utbetalning sker till IF:s plus- eller bankgirokonto.

Syfte med stödet

Att ge IF som bedriver eller önskar bedriva verksamhet där aktiva i åldern 65 år eller äldre deltar förutsättningar att utveckla den verksamheten. Stödet syftar även till att identifiera IF som vill utveckla verksamheten och att identifiera vilka utvecklingsbehov som finns för att fler äldre regelbundet ska kunna (börja/fortsätta) delta i IF:s idrottsaktiviteter.

Sidan publicerades: 15 mars 2023