Gör som Tärna IK Fjällvinden – ta hjälp av Engagemangsmodellen

Ibland kan det kännas stort och tidskrävande att engagera sig ideellt. Men hur kan vi, med hjälp av ett mer strukturerat arbetssätt, engagera så många som möjligt, som tillsammans gör så mycket som möjligt?

Sidan uppdaterades: 15 december 2022

Tärna IK Fjällvinden är ett exempel på en förening som påbörjat arbetet med Engagemangmodellen för att lyckas behålla och rekrytera ideella till föreningen, för att i sin tur skapa ett mer hållbart engagemang – där så många som möjligt tillsammans, gör så mycket som möjligt. Inger Malm, som är ordförande i föreningen, berättar om uppstarten.

– Jag fick ett mejl om Engagemangsmodellen och tänkte att det kunde vara något för oss att jobba med. Vi fick hjälp av RF-SISU Västerbotten att starta upp det genom Linda (Hjortborg) som kom hit till Tärnaby. Till första träffen hade vi samlat styrelsen och några från sektionerna. Hon presenterade tanken och vi började tillsammans att skissa på ett upplägg. Vi ville förankra det vidare och bjöd in alla tre sektioner till en andra träff med glöggmingel. Med hjälp av RF-SISU kunde vi då förklara och ge feedback på hur vi skulle tänka kring modellen. I januari är tanken att vi ska bjuda in till ett medlemsmöte och till dess ska vi ha funderat ut hur vi ska ta det vidare utifrån där vi är just nu, berättar Inger Malm.

Vad hoppas ni att arbetet med engagemangsmodellen ska leda till?
– Vi hoppas kunna strukturera upp arbetet, hitta folk som brinner för specifika områden och utifrån det dela upp arbetet på ett bättre sätt. Tanken är inte att slita ut, utan bli mer hållbara. Vi vill hitta specifika ansvarområden, i stället för att alla ska göra lite av varje. Kan man utifrån det dela upp det i olika ”team” och jobba mer tillsammans över sektionerna, så vore det bra. Då behöver man enbart fokusera ett specifikt område. Ett team som skulle vara väldigt viktig är sponsring, det är en stor och svår uppgift.

Hur har ni jobbat tidigare kring att behålla och rekrytera ideella?
– Vi har försökt att ta kontakt med föräldrarna när barnen vill vara med i verksamheten. Det är också något som är tydligt från föreningens håll att det krävs att man ställer upp och hjälper till med olika saker.

Hur viktigt skulle du säga att det ideella engagemanget är för föreningen?
– Det är jätteviktigt, oerhört viktigt. Hela verksamheten skulle försvinna om vi inte har ideella krafter som ställer upp.

Föreningen har en sektion som heter Hälsa & Motion. Berätta mer om det!
– Det stämmer! Vi har anordnat gruppass länge, så det är väldigt inarbetat. Vi har det varje måndag och det är ingenting vi ruckar på. Det är en väldigt stor verksamhet för orten. Vi försöker anordna träning på olika sätt så att alla kan vara med, till exempel har vi anordnat motionsbingo och olika motionslopp. Föreningen har också ordnat ett utegym längs spåret, vilket har gjort att vi på sommaren har haft lite utegympa. Alla får vara med men deltagarna är främst i 20 års åldern och uppåt. Den äldsta som är med är 82 år och jag själv som är 72 år är ledare.

Vill du veta mer om Engagemangsmodellen?

Frågor eller funderingar? Kontakta
linda.hjortborg@rfsisu.se 070-323 40 41 eller din föreningskonsulent.

Sidan publicerades: 15 december 2022