Nystartat nätverk i länet med inriktning på parasport

Nu startar vi på RF-SISU Västerbotten ett nätverk med inriktning på parasporten i länet. Ett perfekt tillfälle att lära sig mer − med och av varandra.

Sidan uppdaterades: 2 december 2022

− Nätverket syftar till att ge målgruppen en större möjlighet att delta i olika former av idrottsverksamhet. Vi hoppas kunna nå ledare, tränare och organisationsledare som är engagerade eller som önskar engagera sig i olika typer av parasportverksamhet runt om i Västerbotten, säger Louise Lindgren Renström, idrottskonsulent på RF-SISU Västerbotten.

Träffarnas planeras att genomföras var sjätte vecka och kommer att variera mellan kvälls- och lunchträffar. Varje träff kommer varvas med intressanta inspel från aktörer runt om i Västerbotten och med goda samtal i mindre grupper − en bra möjlighet för gemensam reflektion, erfarenhetsutbyte samt kompentensutveckling för att lära sig mer − av och med varandra.

− Eftersom vi bor i ett stort län kommer träffarna till en början att ske digitalt för att så många som möjligt ska kunna delta. Under närmsta året finns det däremot en förhoppning om att kunna erbjuda en nätverksträff fysiskt i Västerbotten, säger Louise Lindgren Renström.

Den första träffen kommer att äga rum onsdag den 7 december kl. 12-13. Under träffen kommer IFK Umeå att dela med sig av sitt treåriga arvfondsprojekt, Funkisträning för Alla.

− Projektet syftar till att befästa funkisboxning som ett självklart val för personer med normbrytande funktionalitet, oavsett om det är kognitiva nedsättningar eller rörelsenedsättningar. Vi vill, med hjälp av detta projekt, att idrott ska vara för alla, hela livet − oavsett funktionalitet, säger projektledare, Morgan Oberlauf Poopuu, IFK Umeå.

− Vi hoppas att nätverket ska ge möjlighet att sprida den glädje som parasporten besitter, säger Louise Lindgren Renström.

Vill du vara med?

Anmälan: Anmäl dig här, senast 6 december
När: Onsdag 7 december kl. 12-13 (du kan äta lunch under tiden)
Var: Digitalt via Teams. Länk skickas ut dagen innan.

För frågor, kontakta louise.lindgren@rfsisu.se

Sidan publicerades: 2 december 2022