Storuman Pride ska höja kunskaperna så att fler ska känna sig välkomna

I samband med Storumandagarna arrangeras Storuman Pride söndag den 3 juli. På plats i Storuman kommer RF-SISU Västerbotten att vara representerade för att ta ställning men också för att bidra till att höja kunskaperna inom idrottsrörelsen.

Sidan uppdaterades: 30 november 2022

Alla ska ha möjlighet att delta i idrottsrörelsen – så lyder idrottens värdegrund. Oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, ska alla känna sig inkluderade. Dessvärre finns det många som inte känner sig välkomna och verkligheten vittnar om diskriminering och psykisk ohälsa hos många HBTQ- och transpersoner.

– Forskning visar att HBTQ-personer inte känner sig lika välkomna inom idrotten. Vi kan säga att vi välkomnar alla men sanningen kanske inte riktigt är så. Vårt arbete ligger i hur vi gör idrottsmiljön trygg för alla, säger Åsa Johansson, sakkunnig i inkluderingsfrågor på RF-SISU Västerbotten – och som kommer vara på plats i Storuman.

Du har en viktig roll som ledare

Många transpersoner vittnar om att man inte vågar delta i föreningsidrott på grund av könsuppdelning, osäkerhet kring omklädningsrum och en oro för att inte bli bemött på ett respektfullt sätt. Som ledare har du därmed ett stort ansvar och är en viktig förbild för barn och unga i föreningen. Likt andra delar av samhället behöver idrottsrörelsen öka sina kunskaper i att inkludera HBTQ- och transpersoner.

– Som ledare har du mer ansvar än att bara leda en idrottsaktivitet. I idrottsaktiviteten deltar det individer med olika behov och förutsättningar. Som ledare måste du ha tillräckligt med kunskap för att bemöta alla individer på ett bra sätt. Som ledare måste du också förstå vikten i att gå in och bryta om språket blir alldeles för olämpligt, säger Åsa Johansson.

Viktiga förebilder

Det blir allt fler frontfigurer inom idrotten som visar på vikten av att alla ska känna sig inkluderade och välkomna. Storuman Pride gästas av Sam Larsson, känd från Idrottens himmel och helvete och som är transperson. Sam föddes som Emma men identifierade sig i tidig ålder som en kille.

– Förebilder är viktigt. De visar att det går att idrotta och samtidigt vara HBTQ-person. Tyvärr finns det för få öppna HBTQ-personer som har en aktiv idrottskarriär och för transungdomarna är det mycket svårare att hitta förbilder. Följden av de normer som råder inom idrotten, så som könsuppdelningen, bristen på förebilder, låg HBTQ-kompetens och låg vuxennärvaro blir att många HBTQ-ungdomar lämnar idrotten. Att ungdomar lämnar går emot idrottens mål, säger Åsa Johansson.

Storuman Pride är ett samarrangemang med Storuman Fritid efter ett initiativ av en tidigare gymnasieelev på orten, Bilan Jonsson. Första Pride-paraden genomfördes 2019 men sedan dess har den varit på paus på grund av pandemin. Årets Pride-parad blir därmed en nystart. Den startar 12.30 söndag 3 juli och avgår från Badsjön till Storuman centrum.

Info och stöd för arbete med hbtq och idrott

Utbildningswebben Trygg och inkluderande idrott

Film om idrott och trans från SISU Idrottsböcker

Läs mer om hur regnbågsbindeln gör skillnad – SISU Idrottsböcker

För mer information om inkluderingsarbetet i Västerbotten, kontakta:
Åsa Johansson, sakkunnig i inkluderingsfrågor på RF-SISU Västerbotten, 072-453 87 87

Sidan publicerades: 30 november 2022