Arbetsgivaransvar

Sidan uppdaterades: 21 december 2022

Hur påverkas din förening av att ha anställd personal, vilka lagar måste följas och vad behöver ni tänka på? Ta hjälp av frågeställningarna och tipsen nedan. Behöver du veta mer, kontakta Carina Holmström, 090-695 56 01 som lotsar dig vidare. Vi erbjuder också utbildningar i samarbete med Skatteverket som reder ut vad som gäller. Se vårt aktuella utbildningsutbud.

Arbetsgivaransvaret innebär att föreningens styrelse tar ansvar även ur ett arbetsrättsligt perspektiv och kan drabbas av ekonomiska krav om föreningen brutit mot till exempel medbestämmande lagen (MBL) eller lagen om anställningsskydd (LAS). Styrelseledamöterna kan även få vitesföreläggande eller till och med fängelsedom om inte arbetsmiljölagen (AML) följs. Det är därför en god idé att låta några styrelseledamöter gå en arbetsgivarutbildning. Då får ni kunskap om vilka krav som ställs och var och hur ni enklast skaffar information och håller er uppdaterade om vad som händer inom arbetsgivarområdet.

Teckna skriftliga anställningsavtal

Se alltid till att skriftliga anställningsavtal finns upprättade – de klargör vad som gäller både för föreningen och för arbetstagaren. Men observera att en person kan i lagens namn betraktas som anställd även om det inte finns något skriftligt avtal.

När blir en person arbetstagare?

En person betraktas som arbetstagare när den:

• har ett anställningsavtal
• har ställt sig till förfogande för de arbetsuppgifter som uppkommer
• har ett stadigvarande och regelbundet förhållande till föreningen
• är förhindrad att samtidigt utföra arbete av betydelse för andra
• är underkastad bestämda direktiv och kontroll
• använder föreningens maskiner, redskap eller utrustning
• får ersättning för direkta utlägg, till exempel resor
• får ersättning för arbetsprestationer i form av garantilön
• tidigare har varit anställd hos arbetsgivaren

Ju fler omständigheter som stämmer, desto troligare är det att personen betrktas som arbetstagare.

Att tänka på före anställning

Nedan listas några viktiga saker att tänka på och fundera igenom innan en person anställs:

• Vilket behov har er förening av att en anställd utför arbete för föreningen?
• Har ni ekonomi för att anställa, och om ni har det, får ni ut tillräckligt i förhållande till vad ni betalar? Glöm då inte att räkna med sociala avgifter och försäkringar utöver själva lönen.
• Vilka arbetsuppgifter vill ni ha utförda? Var väldigt specifik med vad ni behöver hjälp med. Fundera också på om det finns alternativ till att anställa.
• Vilken kompetens behöver den vi anställer?
• Var flera som intervjuar de som söker jobb hos er. Ställ samma frågor till alla sökande och olla referenser.
• Se till att upprätta ett skriftligt anställningsavtal mellan föreningen och den anställde (provanställning, visstidsanställning och allmän visstidsanställning). Vi rekommenderar alltid provanställning.
Kontakta Arbetsförmedlingen kan hjälpa er hitta rätt person om ni bestämmer er för att anställa. Undersök även om ni kan få någon typ av arbetsmarknadsstöd. Det är exempelvis mycket möjligt om ni anställer någon som varit arbetslös en längre tid.
Kontakta Försäkringskassan är en viktig partner vid sjukdom, föräldraledighet och exempelvis rehabilitering.

Att tänka på under en anställning

Nedan listas några viktiga saker att tänka på under en anställning:

• Skriv anställningsavtal och arbetsbeskrivning. Hjälp den nyanställde att smidig komma in i arbetet på ett bra och tydligt sätt.
• Ha regelbunden kontakt och uppföljning med den anställde.
• Genomför utvecklingssamtal 1 gång per år.
• Erbjud den anställde kompetensutveckling som han eller hon behöver för att kunna sköta sitt arbete på ett bra sätt.
• Bli medlem i Arbetsgivaralliansen. Arbetsgivaralliansen är arbetsgivarorganisationen för idé-burna och ideella föreningar. De erbjuder råd och stöd och utbildning för dig i rollen som arbetsgivare.
• Anmälan till Alecta, Collectum, Fora och därefter regelbundna inbetalningar.
• Vid frågor om semester, övertid, etc, kontakta oss på RF-SISU Västerbotten eller Arbetsgivaralliansen.
• Vill ni ha hjälp med löneadministrationen? Genom RF-SISU Västerbottens helägda bolag Idrottsservice kan vi erbjuda kostnadseffektiva tjänster. Läs mer om Idrottsservice.

Att tänka på när en anställning avslutas

Trygghetsrådet TRS kan stötta med kompetensutvecklingsinsatser för anställda i föreningar samt hjälpa till med omställningsinsatser vid varsel. För frågor om varsel och uppsägning, se Arbetsgivaralliansen.

Arbetsmiljöansvar

Som arbetsgivare är du skyldig att bedriva ett kontinuerligt Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Läs mer om arbetsmiljöansvar på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Sidan publicerades: 28 oktober 2022