Idrottsservice

Sidan uppdaterades: 22 november 2022

Idrottsservice är ett arbetsintegrerande socialt företag helägt av RF-SISU Västerbotten. Ändamålet med bolaget är att göra vardagen enklare för dig och din förening/förbund. Vi erbjuder tjänster inom ekonomi, administration, styrelsestöd och praktiska tjänster. Målet är att din förening eller förbund ska kunna ägna mer tid åt att utveckla verksamheten, det vill säga mer tid till idrott.

Utbud av tjänster

Vårt utbud styrs av efterfrågan och vi skräddarsyr upplägget efter varje förening/förbund. Vi erbjuder tjänster inom ekonomi (bokföring, bokslut och fakturering), personal (löner, arvoden, skatter), administration (medlemsregister, hemsida, kanslitjänst), styrelsestöd (rådgivning, utbildning) samt praktiska tjänster (som exempelvis fastighets- och anläggningsskötsel). Läs mer om Idrottsservice tjänster.

Vår målgrupp är föreningslivet, främst inom idrotten, men vi hjälper också andra typer av föreningar.

Kontakt

Behöver du hjälp eller vill prata med någon om lösningar för din förening eller förbund, kontakta Johanna Vilhelmsson

Sidan publicerades: 26 oktober 2022