En fotbollsplan med åskådare i förgrunden och byggnader i bakgrunden

Projektstöd anläggning

Sidan uppdaterades: 25 juni 2024

RF-SISU Västerbotten vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det erbjuder vi ekonomiska stöd för att utveckla nya och befintliga anläggningar och idrottsmiljöer.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Riksidrottsförbundets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätts årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

Sex olika stödformer för föreningar att söka

Din förening kan söka stöd för följande insatster kopplat till anläggningar och idrottsmiljöer:

Ny stödform 2024

Under innevarande år öppnas en ny stödform upp (nyutveckling). Stödformen riktar sig till projekt med en ambition om nytänkande och nya lösningar för att välkomna fler barn och ungdomar, samt idrottare med funktionsnedsättning. Projektet behöver inte vara unikt, men det behöver framgå hur anläggningen eller idrottsmiljön har ett eller flera nytänkande inslag. Läs mer om nyutveckling här

Stöd från andra aktörer

Utöver våra stöd kan idrottsföreningar ofta söka ekomiska stöd för anläggningar och idrottsmiljöer från andra organisationer och myndigheter. Nedan hittar du några tips:

Arvsfonden
Hos Arvsfonden kan du söka lokalstöd för en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om Arvsfondens lokalstöd.

Jordbruksverket
Jordbruksverket har ett stöd som syftar till att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Här kan du läsa mer om Jordbruksverkets stöd.

Boverket
Boverket kan ge stöd till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som syftar till att förbättra lokalens standard, tillgänglighet eller energieffektivitet. Här kan du läsa mer om Boverkets stöd.

Det kan även finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Kontakt och hjälp med ansökan

Om du vill veta mer om våra stödformer, hur du ansöker och vilka andra finansieringsmöjligheter som finns, kontaktar du vår handläggare Daniel Sandström.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022