En liten flicka har brottat ner en vuxen tränare på en brottningsmatta

LOK-stöd

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet [RF] och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). Det är RF som fördelar och fastställer regelverk för det statliga aktivitetsstödet på uppdrag av regeringen.

Sista ansökningsdag

• Ansökan för aktiviteter genomförda 1 januari-30 juni: senast 25 augusti
• Ansökan för aktiviteter genomförda 1 juli-31 december: senast 25 februari

Här hittar du information om vad som krävs för att kunna söka LOK-stöd, hur ansökningsprocessen går till samt vem som är behörig att skicka in ansökan. Där hittar du även information om hur personuppgifter behandlas inom LOK-stödshanteringen och även var du kan höra av dig om du har frågor eller behöver hjälp med någon del kring ansökan.

Kommunala regler för aktivitetsbidrag

Observera att de kommunala bidragen för idrottsaktiviteter i många fall inte har samma regler som det statliga. Det kan skilja på åldrar, tid för ansökan med mera. Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du din kommun.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022