Registerutdrag – så här fungerar det

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Ett förebyggande arbete

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra. Om du behöver mer information, gå till sidan med frågor och svar om registerutdrag.

Krav på registerutdrag

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Ta hjälp av RF:s lathund

RF ha tagit fram en lathund för att underlätta för föreningars hantering av registrutdrag Pdf, 68 kB.. I lathunden finns det tydliga instruktioner om förarbete, genomförande och efterarbete. Prata gärna med en idrottskonsulent hos oss för tips och stöd i arbetet med trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott.

Sidan publicerades: 9 november 2022

Vi finns till för er

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.