Karlskogaandan

Sidan uppdaterades: 25 april 2023

Karlskogaandan är samverkansprojekt mellan oss, Karlskoga kommun, Karlskogahem och Karlskoga Energi & Miljö. Tillsammans med det lokala föreningslivet anordnas meningsfulla aktiviteter för barn och unga så att de kan träffas under ordnade former med ledare på plats. Allt är kostnadsfritt för deltagarna.

Karlskogaandan startade som ett projekt sommaren 2018 och har i dag blivit en uppskattad ordinarie verksamhet som erbjuder en variation av lågtröskelaktiviteter i prioriterade områden i kommunen.

Utöver de aktiviteter som Karlskogaandans egna ledare anordnar samarbetar vi med kommunala föreningar. Aktiviteterna anordnas i det närområde som barn och ungdomar bor i, detta för att skapa möjligheter för så många barn som möjligt att delta. Aktiviteterna ska bidra till en hälsofrämjande fritid och väcka intresset för barn och ungdomar att kliva in de föreningar som finns och verkar i kommunen.

Alla har rätt till en meningsfull fritid och Karlskogaandan strävar dagligen efter att möta barn och ungdomar i deras miljö, utifrån deras förutsättningar. Aktiviteterna är kostnadsfria och det krävs inget medlemskap för att delta.

Aktiviteter Karlskogaandan våren 2023

Karlskogaandan erbjuder lågtröskelaktiviteter mån-lör efter skoltid under våren 2023:

Måndagar 14:00 – 16:00 Badminton Stråhallen

Tisdagar 17:00 – 19:00 Multisport Häsängsskolans gymnastikhall

Onsdagar 14:00 – 16:00 Badminton Stråhallen

Torsdagar 17:00 – 19:00 Basket Häsängsskolans gymnastikhall

Fredagar 18:00 – 22:00 Nattfotboll Skrantaskolans gymnastikhall

Lördagar 18:00 – 21:00 Multisport för flickor Skrantaskolans gymnastikhall

Lördagar 17:00 – 18:00 Gymnastik för kvinnor

Sidan publicerades: 25 april 2023

Kontakt

Melisa Mujkic

Projektledare Karlskogaandan och inkludering

010-476 47 27

Kontaktperson: Karlskogaandan, Inkluderande idrott