Program

Sidan uppdaterades: 16 maj 2023

Vad är Idrott och mångfald 2023?

Konferensen syftar till att öka kunskapen om mångfaldsfrågor inom idrotten. Det här är den åttonde nationella konferensen om idrott och mångfald, och i år fördjupar vi oss inom parasport.

Konferensen vänder sig till dig som:

  • förtroendevald eller tjänsteperson inom kommunal fritidsnämnd/- förvaltning eller idrottsrörelsen
  • forskar, undervisar eller studerar inom idrottsområdet
  • är aktiv, ledare eller tjänsteperson inom idrottsrörelsen
  • är aktiv inom civilsamhället

Konferensen arrangeras av RF-SISU Värmland, Karlstads kommun, Karlstads universitet och Svenska parasportförbundet.

Program med ramtider

Som tidigare år varvar vi kunskapsinhämtning med samtal, diskussion och erfarenhetsutbyte. Nedan finner du program med ramtider. OBS! Med reservation för förändringar i programmet.

Tisdag 21 mars

Från kl 11.30, Registrering

13.00, Inledning av årets konferens
Våra konferencierer paraidrottaren Lina Watz och Malin Elfman, kontaktperson barn- och ungdomsidrott på RF-SISU Värmland, hälsar välkomna.

13.15, Parasporten då och nu (Svenska parasportförbundet)
Representanter från Svenska parasportförbundet ger en historisk bild av parasporten, men blickar samtidigt framåt och berättar om nuläget och processen framåt med att paraidrotter inkluderas i specialidrottsförbunden.

14.15, Fikapaus

14.45, Forskning: Att aktivera personer med funktionsnedsättning (Lars Kristén)
Lars Kristén, universitetslektor i pedagogik vid Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott på Högskolan i Halmstad har i många år forskat kring barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Här berättar han om hur de kan inkluderas i idrott och hälsa och vad den fysiska aktiviteten och socialt stöd betyder för dem.

15.30, Inkludering av parasport inom två specialidrottsförbund
Peter Svensson från Svenska handbollsförbundet och Mikael Frediksson från Svenska Triathlonförbundet berättar om sin resa med inkludering av parasport.

16.10, Panelsamtal
Konferencierer Lina Watz och Malin Elfman leder en paneldiskussion med dagens föreläsare som deltagare.

16.50, Fruktpaus

17.10, Dansuppvisning och samtal med Ia Pettersson och hennes grupp "Stjärnorna"
Dansledaren Ia Pettersson berättar om sina erfarenheter av att arrangera aktiviteter för intellektuellt funktionsnedsatta. Vi får också ta del av en dansuppvisning från en av hennes nuvarande grupper, "Stjärnorna".

17.40, Summering av dagen
Konferencierer Lina Watz och Malin Elfman samlar ihop intryck och tankar från dagen.

18.00, Middag (Karlstads universitets restaurang)

Klicka här för att gå till anmälan

Onsdag 22 mars

08.30, Inledning
Konferencierer Lina Watz och Malin Elfman inleder dagen.

08.45, Forskning: Inkludering av parainnebandy (Malin Andersson)
Malin Andersson, doktorand vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, berättar om sin magisteruppsats som handlar om inkluderingen av parainnebandy inom Svenska innebandyförbundet. 

09.45, Fika

10.15, Att synliggöra parasport i ett kommunperspektiv
Representanter från Östersund kommun och Malmö stad berättar om hur de på olika sätt synliggör parasporten ur ett kommunalt perspektiv. Passet efterföljs av samtal och diskussion.

11.15, Fruktpaus

11.40, Panelsamtal med paraidrottare
Panelsamtal och personliga berättelser från värmländska paraidrottare: Maria Berg (fotboll/innebandy), David Sundström (alpint/löpning), Anna Beck (cykel), Julia Johansson (Basket/handboll). Vad har idrotten betytt för dem? Hur se de på paraidrottens fortsatta process med att inkluderas i specialidrottsförbunden?

13.00, Slut för dagen och take-away-lunch

Klicka här för att gå till anmälan

Sidan publicerades: 10 januari 2023

Kontakt

Malin Elfman

Idrottskonsulent och kontaktperson barn- och ungdomsidrott

010-476 47 22

Kontaktperson: Barn- och ungdomsidrott, Samsyn Värmland, Kurser och utbildningar, Konferens Idrott och mångfald