Idrottens dag

Sidan uppdaterades: 4 oktober 2023

Idrottens dag i skolan är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet.

Vi vet i dag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör av Idrottens dag, tillsammans med alla RF-SISU distrikt på respektive ort. Initiativet är en del av European School Sports Day och EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse.

För skolor

Vill ni visa att er skola sätter idrott och rörelse i fokus och står upp för alla barns rätt till idrott och hälsa? Vi låter de skolor som är med i vår Rörelsesatsning i skolan arrangera sin egen Idrottens dag. Kontakta våra samordnare för Rörelsesatsningen i skolan Jörgen Nordmarker eller Robert Bakke-King för att sätta i gång att planera! Här kan du hitta idrottsföreningar i ditt distrikt.

Stöd och material

Rörelsesatsning i skolan har en webbplats med stöd och material som riktar sig till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta.

Till Rörelsesatsning i skolans stöd och material

För idrottsföreningar

RF-SISU Värmland har arrangerat Idrottens dag runt om i distriktet sedan 2018. Det har gjorts både genom publika evenemang och evenemang för skolan. I skolan kan ni som förening nå alla barn, även de som i dag inte hittat till idrotten. Ta chansen att representera idrottsrörelsen och bidra med rörelseglädje och kunskap om er idrott och de möjligheter som finns i er förening.

Kontakta våra samordnare för Rörelsesatsning i skolan för att sätta i gång och planera!

Inspiration till rörelse och idrott

Genom Rörelsesatsning i skolan ger Riksidrottsförbundet samtliga specialidrottsförbund (SF) möjlighet att söka medel för att utveckla underlag för inspiration till rörelse och idrott. Materialen finns samlade på en gemensam sida på RF:s webbplats.

Till sidan med idrotternas material

För föräldrar och vårdnadshavare

Forskning visar att barn som rör på sig presterar bättre i skolan. I skolor som jobbar med mer rörelse under skoldagen har man märkt att det blir färre bråk, bättre trivsel och större gemenskap.

Du som förälder kan hjälpa ditt barn genom att berätta hur viktigt det är att röra sig mer varje dag. Några enkla tips är att ta trapporna i stället för hissen, gå eller cykla till skolan eller kliva av bussen en hållplats tidigare. Du kan uppmuntra ditt barn till rörelse, eller ta kontakt med en idrottsförening. Varför inte ta promenader tillsammans med ditt barn? Då kommer du själv uppleva de goda effekterna av rörelse.

Vi vill bidra till att våra elever får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att de ska må bättre, lyckas bättre i skolan och kunna leva ett mer aktivt liv!

Sidan publicerades: 12 oktober 2022