Framtidens SDF-ledare

Sidan uppdaterades: 31 januari 2023

Nu startar vi en satsning för att stötta och utveckla unga ledare inom specialdistriktsförbunden (SDF) i Värmland.

Svensk idrott är unik på många sätt. Tre av de viktigaste byggstenarna är demokrati, värdegrund och det ideella arbetet som görs inom idrottsrörelsen. Det ger möjligheter till att många kan delta i en väl fungerande verksamhet.

Genom vår satsning på Framtidens SDF-ledare vill vi skapa möjligheter för fler och nya unga ideella ledare att engagera sig på SDF-nivå och på så sätt kunna vara med och påverka den framtida verksamheten på ett positivt sätt inom sin idrott. Satsningen ska också ses som ett stöd åt det viktiga arbete som redan görs inom respektive SDF.

Målgrupp

Unga vuxna som redan idag har ett engagemang i ett SDF eller som SDF:et kan se som framtida förbundsledare.

Ålder

20-30 år

Mål

RF-SISU Värmland ska utbilda 20-25 unga vuxna från minst 10 SDF. Vi vill bidra till att skapa ett nätverk där våra deltagare kan utbyta erfarenheter och lära känna andra unga ledare i liknande roller inom andra idrotter.

Syfte

Genom utbildning och erfarenhetsutbyte ska vi stärka unga vuxna som idag har ett engagemang/eller som i framtiden kommer att ha ett engagemang inom SDF-leden i Värmland.

Tid

Start 4 april 2023. Avslutning i maj/juni 2024. 10-12 utbildningsdagar där majoriteten är endagsträffar under lördagar eller söndagar, men där det även förekommer 3-4 träffar lördag-söndag med övernattning samt någon digital kvällsträff över Teams.

För att bli godkänd förväntas deltagaren ha minst 80% närvaro på utbildningen.

Under året kommer vi att genomföra en längre studieresa med flera övernattningar (troligtvis torsdag-söndag).

Preliminära datum för utbildningen presenteras under första kvartalet 2023.

Delar av utbildningsinnehållet

  • Föreningskunskap
  • Gruppdynamik/Teambuilding
  • Ledarskap
  • Framtidens idrottsrörelse
  • Värdegrunder
  • Inkluderande idrott

Förväntningar på SDF:et

SDF:et får anmäla två deltagare till utbildningen. SDF:et ansvarar för att någon i förbundet tar på sig att vara kontaktperson, vars uppgift kommer att vara att stötta deltagarna vid eventuella frågor och mindre uppgifter.

Ekonomi

Värdet på utbildningen beräknas till ca 20-25000 kr/deltagare. SDF:et delfinansierar med 2000 kr/deltagare, resterande del av RF-SISU Värmland.

Anmälan

Varje SDF får anmäla två deltagare, senast den 28/2 2023

Klicka här för att komma till anmälan

Vem/Vilka riktar sig satsningen till?

Den primära målgruppen är unga vuxna som redan idag har ett engagemang inom sitt SDF och som förbundet skulle vilja boosta och uppmuntra på detta sätt. Vi ser gärna en mix av deltagare med olika bakgrund och olika uppdrag inom idrotten (deltagare
med ledaruppdrag, styrelseuppdrag eller kommittéuppdrag). Tänk på att de ni anmäler ska vara goda förebilder/ambassadörer för er idrott.

Satsningen beräknas vara värd omkring 20-25000 kr per deltagare, varför vi kräver en hög närvaro på våra träffar. Ha gärna en dialog med den/de ni nominerar och säkerställ att de har möjligheten och viljan att lägga den tiden.

Sidan publicerades: 31 januari 2023

Kontakt

Patrik Norlin

Idrottskonsulent

010-476 47 17

Idrottsansvar: Orientering Kontaktperson: LOK-stöd, IdrottOnline, Framtidens SDF-ledare

Kontakt

Kristin Adamsson

Idrottskonsulent

010-476 47 45

Idrottsansvar: Alla idrotter (Karlskoga, Storfors) Kontaktperson: Framtidens SDF-ledare

Informationsblad