Antidoping: Rent spel i Värmland

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

All idrott bygger på rent spel. Att ha nolltolerans mot doping inom idrotten i Värmland är en självklarhet. Här hittar du information om hur din förening eller ditt förbund kan bidra till en ren idrott.

Rent spel betyder att den som vinner kan glädja sig över en schysst seger, att förloraren kan känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp och att åskådaren kan njuta av idrottsprestationen, förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

RF-SISU Värmlands antidopingarbete

Som Riksidrottsförbundets (RF) regionala organisation ger vi idrottsföreningar- och förbund i länet stöd och råd vid frågor kring antidoping. Vi hjälper också Antidoping Sverige att planera förebyggande dopingkontroller på lägre tävlingsnivå och bland motionsidrottare.

Antidopingarbete i förening och på idrottsgymnasium

Kontakta gärna RF-SISU Värmlands sakkunniga i antidoping, Lars Andersson, för råd och stöttning. Lars Andersson nås på lars.andersson@rfsisu.se eller 010-476 47 03.

RF-SISU Värmland genomför antidopingutbildningar på alla riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) i distriktet. Dessutom erbjuder vi varje år ett antal öppna föreläsningar om antidoping för föreningslivet. Kolla in vårt utbildningsutbud för aktuella datum.

Mer information om utbildningar, dispenser, listor, kontroller och annat hittar du på Antidoping Sveriges webbplats.

Utbilda dig inom antidoping

Genom utbildningen Vaccinera klubben skapar din förening en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna får föreningen beredskap att hantera dopingfall i praktiken. Här kan du vaccinera din klubb!

Är du en aktiv idrottare? För dig finns den webbaserade utbildningen Ren Vinnare, som endast tar cirka 30 minuter att genomföra. Gå till webbutbildningen Ren Vinnare.

Lämna dopingtips

Riksidrottsförbundet har upprättat en webbaserad tipsfunktion, så kallad Whistleblowerfunktion, där vem som helst som misstänker dopingaktiviteter inom idrotten kan lämna information anonymt. Tipsaren kan också föra anonym dialog med Antidoping Sverige. Lämna tips på dopingtips.se

Länsgruppen mot doping i Värmland

På initiativ av RF-SISU Värmland bildades våren 1993 en Länsgrupp mot doping.

Bakgrunden till gruppens bildande var det växande samhällsproblemet med ett ökat missbruk av dopingpreparat som blivit ett drogproblem, främst bland unga pojkar. I gruppen ingår representanter från länsstyrelsen, Region Värmland, polisen och idrotten.

Syftet med gruppens arbete är att i första hand motverka nyrekrytering av unga brukare av dopingpreparat och andra droger. Vidare att minska bruket av doping inom aktuella brukargrupper/miljöer samt att i övrigt verka "för en sund själ i en sund kropp".

Frågor om Länsgruppen mot doping? Kontakta Lars Andersson på lars.andersson@rfsisu.se eller 010-476 47 03.

Sidan publicerades: 6 oktober 2022

Kontakt

Lars Andersson

Verksamhetschef Idrotten och samhället

010-476 47 03

Kontaktperson: Idrotten och samhället, Antidoping, Anläggningsstöd, Elitidrott, Stipendier och utmärkelser

En e-utbildning riktad till idrottsutövare och ledare.

En e-utbildning för föreningar som vill ta fram en antidopingplan och arbeta strategiskt mot doping.

Röd-gröna listan

Röda-gröna listan är ett sökverktyg där du enkelt r svar om ett läkemedel är dopingklassat eller inte.