Vi finns här för värmländsk idrottsrörelse

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

RF-SISU Värmland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Läs mer om om vårt uppdrag och vad som styr vår verksamhet.

RF-SISU Värmlands uppdrag

Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag idrott och folkbildning samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Värmland.

Vårt uppdrag är att:

  • stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå
  • verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund

RF-SISU Värmlands arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på den årliga distriktsstämman.

Du hittar vårt kansli på Idrottens hus i Karlstad, Industrigatan 1. Men i vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och specialdistriktsförbund det absolut viktigaste och våra idrottskonsulenter finns ofta ute i föreningens verksamheter.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare

Till RF-SISU Värmlands uppgifter hör att:

  • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation.
  • stimulera lärande.
  • främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten.
  • ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas.
  • arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling.
  • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen.
  • verka för att bevara det idrottshistoriska arvet.
  • stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten.

Vi arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund; glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Målet är "så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt."

Vi finns där idrotten finns

Du hittar vårt huvudkontor i Karlstad, Idrottens hus, men i vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och specialidrottsdistriktsförbund det absolut viktigaste. Våra idrottskonsulenter finns ofta ute i föreningens verksamheter i hela distriktet. Lokalkontor finns i Sunne, Arvika, Hagfors, Säffle och Karlskoga.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare och kontor

Finansiering av RF-SISU Värmlands verksamhet

Vårt idrottsuppdrag finansieras av statliga medel som kanaliseras via Riksidrottsförbundet. Vi får även ekonomiskt stöd från Region Värmland. Delar av verksamheten finansieras via olika typer av projektmedel.

Vårt folkbildningsuppdrag, som idrottsrörelsens studieförbund, finansieras av statliga folkbildningsmedel via SISU Idrottsutbildarnas centrala organisation, kommunerna i Värmland och Örebro län och Region Värmland och Region Örebro. Folkbildningsstödet särredovisas ekonomiskt i organisationen.

Sidan publicerades: 8 december 2022

Hitta din idrottskonsulent


Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.