Styrelse och Distriktsstämma

Sidan uppdaterades: 22 februari 2024

Distriktsstämman är RF-SISU Värmlands högst beslutande organ. Stämman hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) själva utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Distriktsstämma 2024

Årets distriktsstämma hålls tisdagen 16 april 2024 på Skoghalls Folkets Hus. Klicka här för att komma till anmälan

Årsmöteshandlingar 2024

Tillgängliga senast tre veckor innan distriktsstämma.


Arkiv: Årsmöteshandlingar 2023

Årsredovisning 2022 Pdf, 1 MB.

Verksamhetsberättelse 2022 Pdf, 22 MB.

Verksamhetsinriktning 2023 Pdf, 15 MB.

Röstlängd Pdf, 56 kB.

Valberedningens förslag Pdf, 142 kB.

Arvode samt förlorad arbetsförtjänst Pdf, 109 kB.

Proposition 20231 a och b. Förslag till beslut om ändring av 2 kap 1§ och 2 kap 6§, punkt 13-17, i RF-SISU Värmlands stadgar. Pdf, 185 kB.

Stadgar

RF-SISU Värmland har till uppgift att enligt våra stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser. Vi ska också enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet.

Här kan du läsa RF-SISU Värmlands stadgar Pdf, 219 kB.

Demokratisk styrning

Idrottsrörelsen arbetar målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. RF-SISU Värmland arbetar efter Riksidrottsförbundets kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar.

Här kan du läsa mer om Demokratisk styrning

Sidan publicerades: 6 oktober 2022

Vårt uppdrag


Läs mer om RF-SISU Värmlands uppdrag och vilka dokument som styr verksamheten.