Styrelse och Distriktsstämma

Sidan uppdaterades: 10 december 2022

Distriktsstämman är RF-SISU Värmlands högst beslutande organ. Stämman hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) själva utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Anmälan distriktsstämma 2023

Årets distriktsstämma hålls tisdagen 19 april 2023 på Skoghalls Folkets Hus. Anmälan öppnar inom kort.

Motioner till distriksstämma

Har du förslag till ärenden som årsstämman ska ta upp? Skicka ditt/dina förslag till mariann.syvertsson@rfsisu.se senast 31/1-2023.

Årsmöteshandlingar

Tillgängliga senast tre veckor innan stämman.

Stadgar

RF-SISU Värmland har till uppgift att enligt våra stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser. Vi ska också enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet.

Här kan du läsa RF-SISU Värmlands stadgar Pdf, 219 kB.

Demokratisk styrning

Idrottsrörelsen arbetar målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. RF-SISU Värmland arbetar efter Riksidrottsförbundets kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar.

Här kan du läsa mer om Demokratisk styrning

Sidan publicerades: 6 oktober 2022

Kontakt

Mariann Syvertsson

Administration och kommunikation

010-476 47 21

Kontakt

Erik Mattsson

Kommunikatör

010-476 47 08

Vårt uppdrag


Läs mer om RF-SISU Värmlands uppdrag och vilka dokument som styr verksamheten.