Stipendier och utmärkelser

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

Riksidrottsförbundet och RF-SISU Värmland administrerar ett antal stipendier och utmärkelser till idrottsledare och/eller aktiva. Här nedan finns information om till vilka grupper de olika stipendierna och utmärkelserna riktar sig och hur du bär dig åt för att söka.

Stipendier

Utmärkelser

RF-SISU Värmlands utmärkelser kan tilldelas specialdistriktsförbund, förening och idrottsledare inom distriktet vilka kan omvittnas ett aktivt idrottsledarskap som varit till gagn för värmländsk och svensk idrott. Förslagsrätt har DF-styrelse, SDF-styrelse samt föreningsstyrelse. Förtjänsttecken finns i brons, silver och guld.

Hedersutmärkelser till SDF och föreningar
Diplom kan tilldelas organisationer vid 10-, 25- och 40-årsjubileum eller vid annat tillfälle. Bordstandar tilldelas organisationer vid 50-årsjubileum.

RF-SISU Värmlands styrelse förbehåller sig rätten att i förekommande fall utdela andra utmärkelser och/eller gåvor.

Förtjänsttecken och utmärkelser

Brons
kan tilldelas ledare som fullgjort arbete i huvudstyrelsen

  • minst 5 års aktivt och sammanhängande arbete i föreningens styrelse
  • minst 3 års aktivt och sammanhängande arbete i DF- eller SDF-styrelse

Silver
kan tilldelas ledare som tidigare erhållit förtjänsttecknet i brons och som fullgjort arbete i huvudstyrelsen

  • minst 10 års aktivt och sammanhängande arbete i föreningens huvudstyrelse
  • minst 6 års aktivt och sammanhängande arbete i DF- eller SDF-styrelse

Guld
kan tilldelas ledare som tidigare erhållit förtjänsttecknet i silver och som fullgjort arbete i huvudstyrelsen

  • minst 15 års aktivt och sammanhängande arbete i föreningens huvudstyrelse
  • minst 12 års aktivt sammanhängande arbete i DF- eller SDF styrelse.

Ovanstående bestämmelser gäller även för personer anställda inom idrottsorganisationerna.

Förtjänstmedaljen i guld
är förbundets högsta utmärkelse och kan tilldelas idrottsledare inom distriktets idrottsorganisationer som genom mångårigt förtjänstfullt och framgångsrikt idrottsligt arbete gagnat idrotten i distriktet och som tidigare erhållit förtjänsttecknet i guld. Förslagsrätten har DF-styrelsen samt SDF-styrelse.

Utdelning av utmärkelser bör ske i samband med föreningars/förbunds jubiléer eller årsmöten.

RF-SISU Värmland representerar om möjligt vid jubileer och då företrädesvis vid 50-, 75- och 100-årsjubileer.

Förbundet (RF-SISU Värmland) kan låta sig representeras genom annat förbund eller organisation.

Beslut i ovanstående ärenden handläggs av RF-SISU Värmlands administrativa avdelning efter förslag från kansliet och anmälan till styrelsen. Ovanstående gäller dock ej förtjänstmedaljen för vilken beslutanderätten handhaves av styrelsen.

Ansökan om RF-SISU Värmlands förtjänsttecken skall skriftligen göras i formuläret eller på fastställd blankett, minst en månad före utdelandet. Här laddar du ner blanketten Pdf, 125 kB. eller rekvirera den från vårt kansli, 010-476 47 01 eller vis mail till Kerstin Nilsson.

RF:s förtjänsttecken i guld
RF:s förtjänsttecken i guld utdelas vid Riksidrottsmöten, förslag tillställes DF-styrelsen från SDF-styrelsen för vidarebefordran till Riksidrottsstyrelsen, vilken beslutar om tilldelning efter fastställda normer. Dock skall vederbörande ha erhållit RF-SISU Värmlands förtjänstmdalj i guld.

RF-Stipendier / utmärkelser hittar du här.