Glädjande siffror: Barn- och ungdomsidrotten återhämtar sig

Värmländska idrottsrörelsen är nu tillbaka på deltagarnivåer som innan pandemin. Det visar ny statistik från Riksidrottsförbundet.
– Oerhört glädjande att se att barn och ungdomar deltar på samma nivåer igen, säger Thomas Sundenhammar, distriktsidrottschef RF-SISU Värmland.

Sidan uppdaterades: 13 april 2024

Coronapandemin slog hårt mot idrottsrörelsen, särskilt mot barn och ungdomar, med sina skarpa restriktioner för både träning och tävling.

Antalet deltagartillfällen inom den värmländska barn- och ungdomsidrotten sjönk under pandemiåren (2020-2022) och efterföljande period har föreningar och förbund arbetat hårt för att både locka gamla och nya deltagare till idrotten.

Nu visar färsk så kallad Lok-stödsstatistik från Riksidrottsförbundet att värmländsk idrottsrörelse återigen når deltagarnivåer i paritet med nivåer innan pandemin.

Förkortningen Lok står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). Genom Lok-stödet mäts varje år barn och ungdomars deltagande i föreningsidrotten.

– I den här statistiken kan vi nu se att vi i Värmland är uppe på samma deltagarnivåer som vi hade 2019, året innan pandemin drog i gång. Det är så klart oerhört glädjande att se att barn och ungdomar deltar på samma sätt igen, säger Thomas Sundenhammar.

Distriktsidrottschefen menar att det är ett gott samarbete mellan både det ideella och det offentliga som möjliggjort den goda trenden av återhämtning, sett till deltagartillfällen.

– Först och främst är det föreningarna och alla fantastiska ledare som drar det stora lasset. Samtidigt har det ekonomiska stödet från både stat, kommun och region varit avgörande för att ta sig igenom den värsta krisen.

Även om deltagartrenden är positiv poängterar Thomas Sundenhammar också att pandemin slog särskilt hårt mot vissa idrotter och att där kämpar föreningar fortfarande med tappet av idrottare. Därför behövs fortsatt stöd från det offentliga.

– Till exempel kampsporten och skyttesporten har fortfarande ett tapp. Så det gäller att RF-SISU Värmland, tillsammans med kommuner och Region Värmland, är lyhörda för det fortsatta stöd som föreningarna behöver. Vi får inte bli nöjda nu när vi ser en positiv trend, utan det gäller att fortsatt arbeta hårt för folkhälsan i länet.

FAKTA: Sammanställning Lok-stöd
2019-2023 Värmland

Deltagartillfällen (7-25 år).
2019: 1 653 861

2020: 1 449 781
2021: 1 342 156
2022: 1 515 489

2023: 1 646 209

Sidan publicerades: 12 april 2024