Folkbildning vässar fotbollsklubbens ledarrekrytering

”En spark i häcken för att komma i gång lite mer”, säger KB Karlskogas vice ordförande.

Sidan uppdaterades: 1 december 2022

 

Fotbollsföreningen KB Karlskoga brottas likt många föreningar i landet med att både bibehålla och rekrytera nya ledare och tränare.

Majoritet av föreningens ideella ledare är män, men klubben växer samtidigt kontinuerligt på tjejsidan och har ett uttalat styrelsemål att just öka andelen kvinnor på alla positioner.

– Det här är någonting som vi måste kunna bli mycket bättre på än vad vi är i dag. Och vi är också intresserade av att bli bättre, säger Thord Sjödahl, vice ordförande i klubben.

"Så frön till nya tankar"

Som en del i strategin att öka jämställdheten i föreningen genomgår styrelsen just nu det webbaserade folkbildningsmaterialet Fifty/Fifty i samarbete med RF-SISU Värmland.

Läs mer om Fifty/Fifty

Syftet med utbildningen är att styrelsen och föreningen ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både organisationen och individerna.

– Den ska så frön till nya tankar och leda till att föreningen kan göra förändringar i form av mikrohandlingar – handfasta, förhållandevis små förändringar, som i förlängningen har stor betydelse, säger Emma Gustafsson, idrottskonsulent på RF-SISU Värmland och kontaktperson för föreningen i utbildningen.

Fokus på lärgrupper

Utbildningen genomförs i så kallad lärgruppsform. Tanken är att de sex webblektionerna genomförs i samband med lika många styrelsemöten, där varje lektion tar ca 45 minuter.

– Det har fungerat jättebra, tycker jag. Vi är väldigt nöjda med upplägget, säger Thord Sjödahl.

Han fortsätter:

– Framför allt leder det efteråt till väldigt bra diskussioner i gänget. Så det kommer fram mycket idéer, mycket tankar. Vi känner kanske inte att vi är vilsna, mycket av det som tas upp jobbar vi med. Men det här blir ju en så kallad “spark i häcken”, att man kanske kommer i gång lite mer med det.

RF-SISU Värmland arbetar för att få fler värmländska föreningar att genomföra Fifty/Fifty.

– Vi märker att de föreningar som gått igenom utbildningsinsatsen tar med sig mycket lärdomar, särskilt kopplat till deras rekryteringsarbete. De får upp ögonen för att genom ökad jämställdhet når de fler engagerade människor. Men framför allt så skapar det en bättre miljö där alla oavsett kön får utöva, påverka och leda, säger Emma Gustafsson.

Läs mer om lärgrupper

Sidan publicerades: 20 oktober 2022