Dags att ansöka om LOK-stöd

Nu är det hög tid för föreningar att ansöka om statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK) för vårens aktiviteter 2022. Senast 25 augusti ska er ansökan var inne.

Sidan uppdaterades: 1 december 2022

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. De offentliga medlen är avsedda att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Rapporteringen av LOK-stödsberättigade aktiviteter ska ske digitalt, senast den 25 augusti.

Läs mer om LOK-stöd på vår hemsida

LOK-stödet förändras 1 januari 2022

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om förändringar i LOK-stödet från den 1 januari 2022. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen och att stödet därmed på ett bättre sätt bidrar till att nå målen i Strategi 2025.

Förändringarna i LOK-stödet berör endast beräkningsmodellen, när registrerade aktiviteter ska förvandlas till kronor och ören. Det påverkar inte föreningarnas rapportering.

Läs mer på rf.se

Sidan publicerades: 11 augusti 2022