Valenkät 2022: Så vill de lokala partierna utveckla värmländsk idrottsrörelse

Hur kan kommunpolitiken hjälpa idrotten efter pandemin och vilka politiska förslag har partierna kopplat till idrotten? Ta del av svaren i RF-SISU Värmlands kommunala valenkät.

Sidan uppdaterades: 1 december 2022

Det närmar sig val 2022 och för att ge idrottsintresserade väljare en bild av hur de kommunala partierna ser på några av idrottens valfrågor, har RF-SISU Värmland genomfört en enkät bland de nuvarande partierna i kommunfullmäktige.

Partierna har fått svara på, och motivera, om de anser att de lokala idrottsföreningarna behöver extra stöd eller inte i återstartsarbetet efter pandemin. De har också fått svara på och beskriva om de har andra politiska förslag för att utveckla idrottsrörelsen i respektive kommun.

Enkäten gick ut till 131 partier, där svarsfrekvensen ligger på cirka en tredjedel (49 stycken).

– Vi hade trott och hoppats att vi få skulle få in något fler svar. Idrottsrörelsen och föreningslivet är ju en så stor och viktig del på en ort, som bidrar till både bättre folkhälsa och ökad livskvalitet. Det gäller särskilt för ett län som Värmland där vi vill ha en levande landsbygd och där folkhälsotalen i en riksjämförelse är låga, säger Kicki Johansson.

Hon fortsätter:

– Därför är vi som sagt lite förvånade att inte fler partier i dessa valtider tar chansen att beskriva hur de vill utveckla idrottsrörelsen i just sin kommun. Samtidigt är vi såklart glada över de partier som tagit sig tid att svara och presentera sina idéer för de idrottsintresserade väljarna.

Kicki Johansson beskriver vidare hur RF-SISU Värmland har ett gott samarbete med både kommuner och Region Värmland. Men för att utveckla samverkan mellan idrottsrörelsen och de offentliga aktörerna skulle distriktsförbundet vilja se idrottspolitiska planer på regional och kommunal nivå.

Planerna blir strategiska dokument som sätter fokus på utvecklingen av idrotten i länet och som kan vara vägvisare för alla aktörer inom kommun och region.

– Hur ser politiken på idrottens roll i regionen och i kommunerna och hur kan idrottsrörelsen bidra till att uppfylla uppsatta mål? Idrottsföreningarna vill verkligen bidra till att göra Värmland starkare, och därför hoppas vi att politiker och tjänstepersoner vill fortsätta kroka arm med oss och se idrottens stora potential och vilja att bidra i en rad olika frågor. Vi tror att idrottspolitiska planer kan vara bra verktyg för att tillsammans ta nästa steg, säger Kicki Johansson.

Ta del av svaren i enkäten

I den här Excelfilen finns svaren i enkäten sorterade per kommun och parti. Kolla in vilka partier som svarat i din kommun. Klicka här för att öppna filen

Fakta: Så gjordes valenkäten

  • Skickades ut per mejl till alla nuvarande sittande partier i kommunfullmäktige, i idrottsdistriktets 18* kommuner.
    *Karlskoga och Degerfors tillhör Örebro län, men ingår i undersökningen eftersom kommunerna tillhör idrottsdistriktet Värmland.
  • Enkäten har kunnat vidarebefordras inom det lokala partiet.
  • Mejladresser hämtades från partiernas officiella egna källor, samt registrerade adresser hos kommunernas kommunfullmäktige.
  • Enkäten skickades ut 13 april, med slutdatum för svar 23 juni. Med två påminnelser däremellan.

Sidan publicerades: 9 augusti 2022